Fauna

Tarih: 20 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

faunaÜlkemiz fauna yönünden çok zengindir. Öyle ki, Avrupa kıtasındaki hayvanların büyük bir bölümü ile Afrika ve Arabistan kökenli hayvanlar da yaşamaktadır. Özellikle göllerimizin kenarları ve bataklıklar; kuş, sürüngen, kablumbağa ve kurbağa türleri yönünden zengindir. Dağlarımızda başta dağ keçileri olmak üzere çok sayıda yabanî hayvan vardır.

Bu zenginlik, av veya avcılık turizmini de beraberinde getirmekte ve ayrıca göl ve bataklık sahalarımız yaban hayatım sevenlere çekici gelmektedir. Bu arada ülkemiz coğraf^ konumu gereği çok sayıda göçmen kuşların uğradığı ve barındığı bir alandır. Nitekim VVeser nehri ile Ural Dağları arasında yaşayan kuşlar, güneydeki kışlama sahalarına gitmek için Türkiye üzerinden geçmekte ve bir müddet burada konaklar. Aynı şekilde Türkiye, ilkbahardan itibaren de güneyden kuzeye giden göçmen kuşların geçiş ve geçici konaklama sahası dahilindedir.

Kıyı ovaları, İç ve Güneydoğu Anadolu’daki geniş bozkırlar, Doğu Anadolu’daki yüksek yaylalar, farklı bitki toplulukları kuşlara çok farklı ortamları sunmakta ve bu nedenle kuşlar için son derece zengin olan bir beslenme ortamını ortaya çıkarmaktadır.

  Yukarı çık!