Fahişelik (Dünyadaki en eski meslek)

Tarih: 2 Nisan 2013  |   Bölüm: Kültür  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

fahişelikBilinen en eski yazılarda bile, fahişeliğin bahsi geçmektedir. Aşağıdaki satırlar “Ecclesiaste”tan (XL,10) alınmıştır: “Fahişelik yapan her kadın, tıpkı yol üzerindeki bir süprüntü gibi, ayaklar altında ezilecektir. “Romalı tarihçi Valere Maxi-me’in anlattıklarına göre, Kartaca yakınlarında bulunan bir Venüs tapınağında, bazı genç kızlar, kendilerine drahoma hazırlayabilmek amacıyla, bir müddet fahişelik yapmaktaydı.

Tiberius’un hüküm sürdüğü devirlerde, üzerinde hükümdarın resmi bulunan paraları taşıyan insanların bir geneleve girmeleri, direkt olarak krala karşı gelme sayılır ve ölüm cezasına çarptırılmalarıyla sonuçlanırdı. M.Ö Vll.yüzyılda yayınlanmış ve “Deuteronome” adı altında toplanmış Musevi kanunları “İsrail kavminden hiçbir kadının fahişelik yapamayacağını” belirtmiştir.

Daha sonraları şehrin sembolü haline gelen bir dişi kurt tarafından emzirilen Ro-mus ve Romulus’ün Roma şehrini kurmaları konusunu “Tanrının Şehri” adlı eserinde işlemiş olan St Augustin şöyle anlatır: “Onları, ağlayışlarını duyan bir fahişe bulmuş ve emzirmişti. O devirlerde fahişeler, dişi kurt adıyla çağrılmaktaydı. Onların iğrenç işlerini sürdürdükleri yerlere de, bu nedenle “Lupanar” (Genelev) denmiştir. (Dişi kurt: Louve)

  Yukarı çık!