Epirojenik Hareketler

Tarih: 27 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

epirojenik epirojenez hareketlerYerkabuğundaki bir yerin tümüyle yükselmesi ve alçalması ile oluşan yer hareketi epirojenik hareketler olarak tanımlanır. Başka bir anlatımla, mantodaki hareketlere bağlı olarak, bazı sahalar takımı ile yükselirken, bazı sahalar da torbalaşır veya alçalır. Epirojenik hareketler nadiren de olsa, aşınma sonucunda bir kütlenin hafifleyerek yükselmesi ve çukur havzalarda birikmeden dolayı ağırlık artışı ile meydana gelir. Epirojenik hareketlerle deniz altında bulunan kütleler kara hâline geçmekte, karalar da çökerek deniz altında kalabilmektedir.

Hindistan kütlesi ile Asya (Çin kalkanı) kıtasal levhaların çarpışması sonucu oluşan Himalaya dağları ve Tibet Platosu, bugünkü yüksek durumuna epirojenik hareket sonucu ulaşmıştır. Nitekim Tersiyer sonu ile Kuvaterner başları arasında dünyanın çatısı sayılan Tibet Platosu, birkaç bin metre yükselmiştir. İskandinavya kütlesinin yükselmesi ve Kuzey Almanya ovalarının çökmesi yine epirojenik hareketlere bağlanabilir. Kıbrıs Adası yükselen, Po Ovası çökmeye uğrayan sahalar arasındadır.

  Yukarı çık!