Dünya’nın Hareketleri ve Aydınlanması

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Dünya, hem kendi hem de Güneş’in etrafında bir yörüngede döner. Dünya, Güneş etrafındaki elips şeklindeki bir yörünge üzerindeki dönüşünü 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 45.51 saniyede tamamlar. Bu süreye bir takvim yılı denir. Güneş elips şeklinde olan yörüngenin bir odak noktasında bulunur. Bu yörüngede Dünya, Güneş’e her zaman aynı uzaklıkta değildir. Nitekim Dünya, kış döneminde Güneş’e en yakın, yaz döneminde ise en uzak mesafede bulunur.

Ayrıca Dünya’nın, bu yörünge etrafında Güneş’in çevresini dolaşması aynı hızda olmamaktadır; Dünya, yörüngesi üzerinde Güneş’e en yakın olduğu kış döneminde daha hızlı, Güneş’e en uzak olduğu yaz döneminde ise en yavaş hareket eder. Dünya’nın Güneş’ten olan uzaklığı, Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak günü, 146.4 milyon km ve Güneş’e en uzak olduğu 4 Temmuz günü 151.2 milyon km’dir.


Ortalama bir değerle Dün- ya’nın Güneş’e olan uzaklığı 149.6 milyon km, Güneş etra­fındaki ortalama hızı ise saat­te 107 bin km veya saniyede yaklaşık olarak 30 km’dir. Dünya’nın Güneş’ten uzak olduğu döneme aphelion (afelyon), en yakın olduğu zamana perihe- îion (periheiyon) denir. Ekliptik düzlemle Dünya’nın ekseni arasında 23°27′ lık sabit bir açı vardır.

Dünya’nın Şekli

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya’nın şekli, Güneş sistemine bağlı gezegenlerin şekline göre farklıdır. Bunun esas nedeni, suyun mevcudiyeti ve dünyanın şekillenmesini sağlayan yer hareketleridir. Dünya’nın yapısında ve yer hareketleri konusunda belirtileceği gibi, mantodaki konveksiyonel akıntılara bağlı olarak kabuk tabakasının ayrılarak genişlemesi ve buralara deniz ve okyanusların yerleşmesidir. Deniz ve okyanus­larda biriken çökellerin kıta kütlelerinin birbirlerine doğru hareket etmesiyle kıvrılarak yükselip sıradağların oluşmasıdır. Yüksek sahaların akarsularla aşmdırıl- ması ve aşınan malzemelerin birikmesiyle düzlüklerin oluşmasıdır.

Yer hareketleri, aşınma ve birikme süreçleri, dünyanın diğer gezegenlerde görülmeyen ayrı bir şekil almasına neden olmuştur. Bu nedenle Dünya, sıradağ­lardan plato ve ovalara, derin deniz çukurluklarından okyanus ortası sırtlara varıncaya kadar diğer gezegenlerde görülmeyen bir şekle sahip olmuştur.

  Yukarı çık!