Dünya Nüfus Yoğunluğu

Tarih: 25 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 4 yorum  |   Yazar:

Dünya nüfus yoğunluğu haritasında, nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden biri Kuzey Çin Ovası’dır. Burada km2 deki nüfus yoğunluğu 100 kişi iken ovanın iç kenarlarında 200’ü aşar. Hatta bazı kesimlerde yoğunluk 1200’ü geçer. Asya’da nüfusun yoğun olduğu sahalar tarımsal alanlara tekabül eder. Kırsal yoğunluk o kadar fazladır ki beher km2’de 500’ü aşar. Güney Çin’deki Kanton sahasında ortalama yoğunluk km2’de 1500’ün üzerindedir. Bu durum, aşağı Nil vadisinde de görülür.

dünyada nüfus yoğunluğu

Dünyada Nüfus Dağılımı Haritası

Dünyada nüfus yoğunluğunun fazla olduğu diğer sahalar, sanayileşmiş ülkelerdeki şehirler ve sanayii sahalarıdır. Buna örnek olarak Rhine-Ruhr, Londra ve Lancshire sahası verilebilir. Diğer taraftan Londra, New York gibi gökdelenlerin yükseldiği metropolitan sahalar olarak dünyanın en kalabalık yerlerini oluşturur. Bu sahalar o kadar kalabalıktır ki bir km karedeki nüfus 400 bini aşmaktadır.

Yüksek Yoğunluktaki Bölgeler

Asya’nın doğu kesimi, en yoğun nüfuslu sahaların başında gelmekte olup km2 yoğunluk 200’ün üzerindedir. Japon adaları (Honshu, Kyushu, Shikoku) ve özellikle Tokyo’nun bulunduğu kesim, en kalabalık bölgelere girer. Hindistan yarımadasında Ganj nehrinin orta ve alt vadi kesimi, Güneydoğu ve güneybatıdaki alçak ovalar izler; buralarda km kareye düşen nüfus 200’ün üzerindedir.

Nüfus Dağılışı

Tarih: 24 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

nüfus dağılışıDünya üzerinde nüfusun dağılışı son derece düzensizdir. Şehirlerde bir km2’ye düşen binlerce nüfus, okyanuslarda ıssız adalarda, çöl ve tundralarda birkaç insan iner. Aynı şekilde nüfusun dikey dağılışında da önemli değişmeler mevcuttur. Örneğin denize yakın alçak ovalarda fazla olan nüfus yoğunluğu, iç kesimlerdeki yüksek alanlarda seyrekleşir.

Nüfusun dağlışını göstermek için noktalama haritasına bakmak gerekir. Bilindiği gibi bu haritalarda, haritanın ölçek ve nüfus yoğunluğuna göre her nokta belli sayıda insanı gösterir, noktalama ile gösterilmeyen nüfusun çok yoğun olduğu sahalar ise daire veya küreler çizilerek belirtilir. Bu şekilde yapılmış nüfus haritasında dünyada nüfus dağılışının son derece düzensiz olduğu görülür.

Dünya nüfus dağılışında şu hususlar tespit edilebilir: Dünyanın dört bölgesinde nüfus son derece kalabalıktır. Bu bölgeler; Doğu Asya, Güney Asya, Batı Avrupa ve Amerika’nın orta doğu kesimidir. Buralarda nüfus o kadar fazladır ki nüfus haritasında noktaların biraraya gelerek bitiştiği görülür.

Antarktika, Avustralya’nın büyük bir bölümü, Asya’nın orta ve kuzey bölgeleri, Avrupa’nın kuzey kesimi, Afrika’da Sahra çölü, Amerika’nın kuzey kesimi ve Güney Amerika’da Amazon Havzası, özellikle başkentlerin dışında And dağları, nüfusun çok seyrek olduğu sahalardır.

  Yukarı çık!