Dünya Nüfusu

Tarih: 23 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

dünya nüfusu artışı

Dünya Nüfus Artış Tablosu

Dünyanın nüfusu nüfus sayımları ve bu konu ile ilgilenen araştırma merkezlerinin çalışmaları ile belirlenir. Dünya nüfusunun doğru olarak biiinmemesinin nedeni, nüfus sayımlarının her bölge ve ülkede aynı dönemde yapılmamasıdır. Bununla beraber uluslararası nüfus araştırma merkezleri (Örneğin U.S. Department of Com-mence Bureau of the Census, The United Nations Population Fund (UNFPA) gibi), dünya nüfusunun hâlihazırdaki ve yakın gelecekteki durumu ile ilgili diğer tüm özellikler (nüfus artış oranı, bebek ölümü, ortalama yaş vb.) hakkında gerçeğe yakın bilgi vermektedir. Örneğin Türkiye’nin uluslararası kaynakların verdiği tahmini rakamlarla aynı yıl yapılan nüfus sayımı sonucu arasında kayda değer bir fark yoktur.

Dünyada Nüfus Artışı

Genel olarak insanlık tarihi boyunca dünya nüfusu devamlı olarak artma eğilimi göstermiştir. Başlangıçta yavaş olan artış oranı, son birkaç asırda katlanarak devam etmiştir. Toplayıcılıkla, yani balıkçılık-avcılıkla geçimin sağlandığı Paleolitik dönemde nüfus, yetersiz beslenme ve salgın hastalıklar gibi birçok nedende,” dolayı fazla artmamıştır. Ancak insanların yerleşik hayata geçerek hayvanları evcilleştirmeleri ve tarımla uğraşmaları sonucunda nüfus artış sürecine girmeye başlamıştır. Bununla beraber Sanayi Çağı’na gelinceye kadar, bazı küçük sahala’ çok fazla nüfus barındırmasına rağmen dünyanın büyük bir bölümü seyrek ve boş hâlde bulunmakta idi.

Sanayi İnkılâbı ile ilk önce Kuzeybatı Avrupa’da nüfus hızla artmaya başlamıştır. Bunu dünyanın diğer bölgeleri takip etmiştir. Büyük göç dalgalan ile nüfus dağılışında önemli değişmeler olmuştur. Nitekim coğrafî keşifler sonucu başta Amerika kıtası olmak üzere birçok yeni ada ve ülkeye, Kuzeybatı Avrupa’dan milyonlarca insan göç etmiştir.

Öte taraftan tıpta meydana gelen ilerlemeler, doğurr ve ölüm arasındaki oranın değişmesine, dolaysıyla nüfus artışına sebep olmuştur. Teknolojideki gelişmelere bağlı olarak bazı bölgelerdeki ekonomik kaynaklanr işletilmesi ise yakın zamana kadar yerleşmeye uygun olmayan bazı yerlerir yerleşmeye açılmasına ve yeni nüfuslanan sahaların artmasına yol açmıştır.

  Yukarı çık!