Şarlman (Büyük Karl) İmparatorluğu

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Şarlman Karl

Kavimler Göçü sırasında Galya’ya (Fransa) yerleşen Franklar, Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra 496’da bir krallık kurdular. İlk Krallan Clovis’tir. Merovenj hanedanını kuran Clovis, Burgond ve Vizigot Krallıklanna son verdi. Clovis’ten sonra yerine geçen hükümdarlar döneminde Kuzey Galya, Akdeniz kıyıları ele geçirildi. 751’de Kısa Pepin, Merovenj hanedanına son verip, Karolenj hanedanını kurdu. Lombardları yenilgiye uğrattı. 768’de öldüğünde Frank Krallığı, Avrupa’nın büyük bir bölümüne egemen olmuş durumdaydı.

768’de Kısa Pepin’in ölümünden sonra yerine geçen oğlu Şarlman (768 – 814), İspanya’daki Avusturya Krallığı’nı, kuzeydeki Saksonya’yı ve güneyde Lombardia ile İtalya’daki Spoleto Dükalığı’nı ülkesine kattı. Roma’da Papa III. Leon tarafından kendisine imparator olarak taç giydirildi.
Şarlman İmparatorluğu sınır bölgelerini korumak amacıyla doğuda, batıda ve güneyde ucbeylikleri oluşturdu.

Şarlman, kırk altı yıl süren hükümdarlığında altmış kadar sefere çıktı. Lombardlarm, papanın ülkesini yağma etmeleri üzerine çıktığı sefer sonucunda Lombardia’yı ülkesine kattı. Endülüs Emevi Devleti’nin karışıklık içinde olmasından yararlanarak İspanya üzerine yürüdü. Bazı yerleri ele geçirdiyse de Saragosta önlerinde yenilgiye uğradı. Fransa’nın kuzeydoğusunda yaşayan Saksonları yenilgiye uğratıp. Saksonya’yı ele geçirdi. Danimarkalılar, İslâvlar ve Avarlarla savaştı. Sekiz yıl süren savaşlardan sonra Avar İmparatorluğu’na son verdi.

  Yukarı çık!