Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Tarih: 10 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

güney kıbrıs rum yönetimiYüzölçümü: 5750 kilometrekare

Nüfusu: 520.000

Önemli şehirleri: Lefkoşe (Başkent), Baf, Larnaka, Limasol.

Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından bunalımlı dönemler geçirdi. Başpiskopos Makarios’un ölümünden sonra bir süre muhafazakâr lider Klerides başkanlık yaptı. Daha sonra onun yerine iktidar olan orta sol çizgideki Kipri-anu, Kıbrıs sorununun çözülememesi için elinden geleni yaptı. Sorunu ikili görüşmeler yoluyla çözümleyeceği yerde uluslararası platforma çekti. Kiprianu ülkesinin sorunlarıyla uğraşacağına hep uluslararası kuruluşlarda Rum tezlerinin haklılığını savundu.

Onun yerine komünistlerin de desteğini alarak seçilen Vasiliu önceleri diyalog yanlısı görünmesine rağmen Kiprianu’dan farklı bir politika izlemedi.

Hollanda

Tarih: 10 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

hollanda bayrağıYüzölçümü: 40.844 kilometrekare.

Nüfus: 14.864.000.

Önemli şehirler: Amsterdam (Başkent), Rotterdam, La Haye, Leeuvvarden, Groningen, Den Hel-der, Alkmaar, Zulder, Haarlem, Zee, Zwole, Utreht, Deventer, Arn-hem, Nimvvegen, Vissingen, Doi-diecht, Breda, Tiİburg.

Hollanda bir Batı Avrupa ülkesidir. Doğusunda Almanya, batısında ve kuzeyinde Kuzey Denizi, güneyinde ise Belçika ile sınırlıdır. Kara sınırlarının hepsi doğal olmayan “yapma” sınırlardır.

Kuzey Avrupa Ovası’nın batısında yer alan ülke, 321 metre yüksekliğindeki Vaalserberg dışında hiçbir yerde 200 metreyi aşmayan düz bir yapı gösterir. Bununla da kalmaz, kimi yerlerde deniz düzeyinden de aşağılara düşerek, Göçük Ülke sıfatını alır. Hatta bu yüzden deniz, yüzlerce kilometrelik kıyı setiyle karadan ayrılmıştır. Suların setlerle önlenip kurutulmasıyla yeni topraklar kazanılmıştır. Zuider Zee Körfezi’nin önemli bir parçası 1932’de doldurularak ülke toprakları genişletilmiştir.

Hollanda’da kanallar da dikkati çeker. Bunlar Ortaçağ’da ülkede gelişigüzel akan ve bu yüzden konut ve ürünlere zarar veren akarsulara, güçlü setlerle belirli yataklara oturtulmuş birer kanal durumundadırlar.

Fransa

Tarih: 9 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 18 yorum  |   Yazar:

fransa bayrağıYüzölçümü: 544.000 kilometrekare

Nüfus: 56.184.000

Önemli şehirleri: Paris (Başkent), Marsilya, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Bordeaux

Fransa’da gezilip görülecek turistik yer ve mekanlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Fransa’daki dağlar, ovalar ve öteki yüzey şekilleri Avrupa kıtasının jeolojik geçmişinin bir özeti gibidir. Bu özette yapı çeşitliliği de dikkati çeker.

Fransa bu kıtanın batısında yer alır. Doğusunda Alpler, Jura-larve Rhein Nehri, batısında Kuzey Denizi, Manş Denizi, Atlas Okyanusu, güneyinde Pireneler ve Akdeniz, kuzeyinde ise Lüksem-burg ve Belçika bulunmaktadır.

VI. yüzyılda Clovis zamanında Fransa, Paris, Tours ve Orleans ı kapsıyordu.

Verdun Antlaşması’yla (843) Fransa (Francia Occidentalis) kesin sınırlarını biraz daha genişletti. O dönemde Escaut ağzından başlayarak, bir süre Meuse ve Saône çığırlarından sonra Rhöne deltasına ulaşıyordu. Bu dönemin hüKümdarı olan Rex Francorum, kurumsal olarak da bu topraklarda egemenliğini sürdürüyordu.

Finlandiya

Tarih: 9 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

finlandiya bayrağıYüzölçümü: 337.000 kilometrekare.

Nüfusu: 4.900.000.

Önemli şehirleri: Helsinki (Başkent), Oulu.Kuopio, Vaasa,Ja-ensuu, Jyvaskla, Tampere, Lappe-enranta, Pori, Lahti. Vantaa, Türkü, Espoo, Kotka.

“Beyaz zambaklar ülkesi” olarak tanınan Finlandiya, Kuzey Avrupa’da, İskandinavya’nın ortado-ğusunda bir devlettir. Doğusunda Sovyetler Birliği, güneybatısında Botni Körfezi, kuzeybatısında İsveç, kuzeyinde Norveç vardır.

İlginç Bilgiler

Son yirmi yıldaki gelişmeler sonucunda, Finlandiya’daki toplumsal güvenlik düzeyi, diğer sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilecek bir standarda gelmiştir. Bu sistem tüm toplumsal riskleri kapsamına al:r. Sosyal sigorta ise, toplumsal sosyal güvenliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca, yurttaşların karar yetkisi sahibi olarak bazı belli başlı sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimine katılmaları da, sistemin demokratik yapısının bir kanıtını oluşturur.

  Yukarı çık!