Depremler

Tarih: 27 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

depremSüresi saniye ile ifade edilen kabuk tabakasındaki hareketlere deprem ya da yer sarsıntısı (zelzele) denilir. Depremler, kabuk tabakasının kırılması veya üst mantoda biriken enerjinin yerin zayıf sahalarından yüzeye çıkması ile oluşur. Başka bir anlatımla, mantoda birikmiş olan enerji, yeryüzeyine çıkarken kabuk tabakasını titretir. İşte kabuk tabakasının titremesi ile depremler meydana gelir. Çoğunlukla kabuk tabakasında, az sayıda üst mantoda oluşan depremler, büyük fayların olduğu alanlarla sıkı şekilde ilişkilidir.

Depremler, belli merkezlerde olur; suya atılan taşın oluşturduğu dalgalar gibi, deprem dalgaları da bir merkezden çevreye doğru yayılır. Faylanma veya kırılmanın başladığı yere, depremin odak noktası ya da hiposantır denir. Burada başlayan deprem dalgaları çevreye doğru yeryüzüne ve yerin içine doğru yayılır. Depremin odak noktasının yeryüzüne dikey olarak rastladığı yere depremin dış merkezi veya episantrı denilir. Dış merkez, depremin en şiddetli meydana geldiği sahadır, buradan uzaklaştıkça depremin etkisi de azalır.

Deprem (sismik) dalgaları: Yerkabuğunun titreşimi esnasında değişik özellikte dalgalar oluşmakta ve bunlar depremin merkezinden çevreye doğru farklı hız ve değişik titreşimle yayılır.

  Yukarı çık!