Atinanın Üstünlük Devrinde Yunan

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dorların egemenliği döneminde Yunanistan’da “Polis” adı verilen kent devletleri kuruldu. Bunların en önemlileri: Atina, İsparta, Korint, Tebai, Biblos ve Larissa idi. Bu kent devletlerinden biri olan Atina, Perikles (M.Ö. 446 – 431) döneminde en parlak çağını yaşadı. Perikles, daha önce kurulmuş olan Attika -Delos Deniz Birliği’ne dahil olan devletleri baskı altına alarak, Atina’yı bir deniz imparatorluğu haline getirdi. İstanbul Boğazı’ndan büyük bir donanma ile Karadeniz’e çıkıp, verimli ve askerlik yönünden önemli yerleri işgal etti. Likya, Karya, İyonya, Trakya ve Ege Denizi’ndeki adaları, Atina’ya bağladı.

Atina şehir devleti, M.Ö. 478’de merkezi İyonların kutsal Delos Adası olmak üzere; İyon şehirlerini, Ege Denizi adalarını, Makedonya ve Trakya kıyı şehirlerini içine alan Attika-Delos Deniz Birliği’ni kurdu. Birliğin amacı, Anadolu’nun batı kıyılarındaki İyon şehirlerini Perslerin egemenliğinden kurtarmaktı. Birliğe giren şehirler, bağımsızlıklarını koruyor ve içişlerinde serbest bulunuyorlardı.

  Yukarı çık!