Çuvaşlar (Çuvaş Türkleri)

Tarih: 19 Kasım 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

çuvaşlar çuvaş türkleriDört kalabalık grup halinde Rusya’nın güneyinde, Kazan Simbirsk, Orenburg, Saratov eyaletlerinde yerleşmişlerdir. Volga’-nın sol kıyılarındaki Çuvaş yerleşme mıntıkaları daha az kalabalıktır. Takriben XIII. yüzyılın ilk yarısında buraya gelmişlerdir. Rus kaynaklan Çuvaşları Vasilsursk şehrinin kuruluşu münasebetiyle ilk defa 1524 yılında zikretmeye başlamışlardır. Bir aralık Kazan Türkleri hakimiyetinde yaşadıktan sonra 1743 tarihlerinde Rusya tabiyetine geçmişlerdir.

Aralarında yaşayan millî efsanelerine göre vaktiyle, bir takım dağlar aşdıktan sonra, Karadeniz havzasından gelmişlerdir. Ced-lerinin de Çuvaş olduğu zikredilmektedir. Çuvaşlar komşuları arasında “Dağ halkı” diye tanınmaktadırlar. Nitekim aynı mânâda olmak üzere Çeremisler bunlara “Kurukmari” kavim adını takmışlardır. Ruslar ise kendi dillerine uyarak Çuvaşlara “Gorniys Tatarı” adını vermişlerdir. Çuvaşların menşeleri hakkında literatürde bir çok şeyler söylenmiş bulunmaktadır. Birbirine zıt fikirlerle beslenen bu araştırmalar bir yana, Çuvaşların özbeöz Türk olduklarına şüphe yoktur. Sayıları 1.500.000’dir. Muhtar Sovyet Cumhuriyetidir. Baş şehirleri Çeboksarı’dır.

  Yukarı çık!