Karasal İklim

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

5. Nemli Karasal İklim

40°-55° kuzey paralelleri arasında kıtaların iç ve doğu sahilleri arasında yer alan Amerika ve Asya’da hüküm süren bu iklim tipi, kuzeydeki karasal poiar hava küt- esi ile güney ve güneydoğudaki genellikle karasal tropikal hava kütleleri arasında oulunur. Bu hava kütlelerinin karşılaştığı alanlarda soğuk ve sıcak cepheier ooyunca siklonlar oluşur. Kışın karasal polar hava kütlesinin etkisinde kalan bu sahalar soğur, yazın ise karasal tropikal hava kütlesine maruz kaldıklarından ısınır. Bu bölgede devamlı olarak frontal faaliyetler oluştuğundan yağış genellikle bütün . ;ia yayılmıştır. Bu şartlar, ABD’nin orta kuzey, kuzeybatı ve Kanada’nın güney, Çin, Kore ve Japonya’nın kuzey kısmında hüküm sürer. Aynı durum, Avrupa’nın merkezi ve doğu kesimi ile Balkan ülkelerinde de etkilidir.

Çöl ve Bozkır İklimi

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

4. Kurak (Çöl) ve Yarıkurak (Bozkır) İklimi

Bu iklim şartları, Kuzey Amerika ve Asya’da karaların iç kısımlarında ve Güney Amerika’nın güney kesiminde etkilidir. Genellikle yazları çok sıcak ve kurak, kışları se az yağışlı ve çok soğuk geçer. Bu durumun nedeni daha ziyade hava kütlele­rinin mevsimlik hareketine bağlı olup kısaca şöyle açıklanabilir:

  1. Yaz mevsiminde bu sahalara, karasal tropikal hava kütleleri yerleşir, polar cephe kuzeye çekilir. Bu şartlara bağlı olarak yazlar kurak ve çok sıcak geçer. Hava sıcaklığı gölgede 40°G’nin üzerine kadar çıkar.
  2. Bölge, kışın Kanada ve Sibirya yüksek basınç merkezlerinin geliştiği sahalara tekabül eder. Bu şartlara bağlı olarak bölge sık sık nispeten nemi çok düşük karasal hava kütlelerinin etkisi altında kalır,
  3. Kıtaların iç kesimlerindeki çukur sahaları çevreleyen yüksek dağlar, batı ve güneybatıdan gelen nemli tropikal hava kütlesinin sokulmasını engeller; nemini yük­sek dağların eteklerine yağışla bırakan bu hava kütlesi, iç kısımlara doğru oldukça kuru ve adyabatik yönden ısınmış olarak gelir. Örneğin yazın nemini Himalaya Dağlarına bırakan hava kütlesi, Orta Asya çöllerine kuru olarak ulaşır.

Çöl İklimi

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

3. Kurak (Çöl) İklimi

Yengeç ve Oğlak dönencelerinin bulunduğu enlemelere tekabül eden yüksek basınç alanları, çöllerin uzandığı kuşağı içerisine alır. Tropikal hava kütlelerinin kökeni olan bu çöller, 15°-35° kuzey ve güney enlemleri arasında yer alır. Kuzey Afrika, Arabistan, Iran, Batı Pakistan çölleri ile ABD’nin güneybatısındaki Sonoran, Kuzey Meksika, Güney Afrika’daki Kalahari ve Avustralya çöllerini kapsar. Bura­larda yıllık yağış ortalaması 40-120 mm arasındadır. Okyanuslardan gelen nemli hava ulaşamadığından dolayı şiddetli kuraklık hüküm sürer.

Kurak tropikal bölgelerde serbest su yüzeyinde olan yıllık buharlaşma miktarı 230-250 cm arasındadır; başka bir ifade ile buharlaşma yağıştan en az 20 misli fazla olupa çok yüksek su açığı vardır. Karasal tropikal hava kütlesinin kaynak sahası ve kuraklıkla karakterize edilen çöllere bazı yıllar maritim tropikal ve ekvatoral havanın sokulması ile çok kısa süren ve ancak 5-10 km2’lik sahayı etkileyen şiddetli konveksiyonel sağanaklar meydana gelir.

  Yukarı çık!