Güneş Sistemi ve Evren

Tarih: 5 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

güneş sistemi, gezegenler ve ay

Güneş Sistemi, Dünyamızın da için de bulunduğu Samanyolu Galaksisindeki binlerce, milyonlarca sistemden sadece bir tanesidir. Tüm galaksiler, dolayısıyla galaksilerin kapsadığı sistemler de evrende yer almaktadır. Ay ise, dünyamızın uydusudur, geceleri Güneşten aldığı ışığı dünyamıza yansıtır. Aşağıdaki konu başlıklarına dokunarak istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

Evrenin Oluşumu

1. Galaksiler

 

Güneş Sistemi

1. Güneşin Çekirdeği

2. Fotosfer

3. Güneş’in Dış Tabakası

 

Gezegenler (İç ve Dış Gezegenler)

1. İç Gezegenler

İklimler, İklim Çeşitleri, İklim Özellikleri

Tarih: 27 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Aşağıdaki konu başlıklarına tıklayarak iklim çeşitleri hakkında bilgiler alabilirsiniz.

I. Sıcak İklimler

 

1. Ekvatoral Nemli Yağışlı İklim

2. Muson İklimi

3. Kurak (Çöl) İklimi

4. Nemli-Kurak İklim (Savan İklimi)

Dünya’nın Yapısı

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya’nın yüzeyinden merkezine doğru kalınlığı, sıcaklığı, kimyasal özellikleri farklı katlar yer alır. Bu katların özellikleri kısaca şöyledir:

Kabuk: Dünya yüzeyinin en üst katıdır. Nispeten soğuk olan bu kat, sert ve kuv­vetli kayalardan oluşmuştur. Kabuğun kalınlığı, okyanus tabanlarında 4 ile 10 km, kıta üzerinde ise 20 ile 40 km arasındadır. Dağların bulunduğu yerlerde kabuk kalınlığı artarak 70 km’ye ulaşır (Himalaya Dağlarında olduğu gibi). Kıta kütlelerin­deki kabuğu oluşturan kayalar açık renkli olup yoğunluğu 2,5-3 gr/cm3 dür.

Manto: Kabuk tabakasının hemen altından başlayarak 2900 km derinliğe kadar devam eder. Dünya hacminin % 84, dünya ağırlığının üçte ikisi kadarını oluşturan mantonun, kimyasal kompozisyonu benzer özellikte olmasına karşın sıcaklık ve yoğunluğu üstten alta doğru sürekli artar. Yoğunluğu 3,3-5,5 g/cm3 arasında değişir. Üst manto iki tabakaya ayrılır.

Coğrafyanın Tüm (Diğer) Alanları

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Coğrafya bilimi sadece günümüzdeki coğraf özellikleri değil, aynı zamanda geçmiş dönemlerdeki coğrafî durumları da inceler. Geçmişi incelemeye alan coğrafya koluna ise “tarihî coğrafya” denir.

Paleocoğrafya geçmiş dönemlerdeki doğal ortamı ve ortam koşullarını öğreten bir bilim dalıdır. Paleocoğrafya sayesinde geçmişteki doğal ortam belirtilerek günümüz ortamının nasıl oluştuğu, ortam şartlarına göre canlıların nasıl bir evrim sürecine girdiği ortaya çıkarılır.

Ekocoğrafya, ekosistem coğrafyası aracılığı ile dünyanın tamamı veya istenilen bir bölgesi doğal ortam şartlarına göre sınıflandırılır. Örneğin 2002 yılında Atalay tarafından yayımlanan Türkiye Ekolojik Bölgeleri, Türkiye’nin yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, toprak özellikleri gibi verilere göre yapılmıştır.

  Yukarı çık!