Cengiz Han Hakkında

Tarih: 14 Ağustos 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 5 yorum  |   Yazar:

cengiz hanYıllardır herkesi meşgul eden tartışmalardan birisi, Cengiz Han’ın Türk olup olmadığı meselesidir. Cengiz Han, çoğu kimseye göre barbar, katliamcı, İslam ve Türk düşmanı bir isim. Bu söylemler, batılı tarihçilerin başının altından çıkan, batılıların her şeyi özellikle de Türkler hakkındaki bilgileri çarpıtarak, abartarak oluşturulmuş, gerçeği yansıtmayan söylemlerdir. Cengiz Han, bugün hem Türklerin hem de Moğolların sahiplenebileceği ve sahiplendikleri bir Kağandır. Burada bir sorun yok. Asıl sorun, Cengiz’in adının kirletilmesidir.

Cengiz Han’dan önce, tarihin hiçbir belgesinde, yazıtında Moğol ya da Mongol diye bir ad yer almaz. Cengiz Han, yurduna Moğolistan demiştir. Ancak burada Moğol toplumundan önce Proto-Tatarların yaşadıkları bilinmektedir. Çünkü bu ad, Cengiz’in ordusuna ve devletine verdiği bir addır. Moğol: yenen anlamına gelir. Cengiz zamanında bu ad, başta Türk olmak üzere Asyalı kavimlerin altında toplandığı siyasi bir addı. Cengiz Han, Moğollar gibi Köpek değil Bozkurt’u tamgası sayardı, atası olarak Oğuz Kağan’ı görürdü.

Adı, Tengiz’den gelmektedir. Moğolca da ” T ” harfi yoktur. ” T “, ” C ” olarak okunur. Bu da ayrı bir kanıttır. Ayrıca, Çin kaynaklarında Çinli bir elçinin Cengiz’in ŞorTürklerinden olduğunu yazdığı bir belge mevcuttur. Bu belge, bizlere Ord. Prof. Zeki Velidi Togan sayesinde ulaşmıştır. Fakat yine de Türk Milleti bundan habersizdir.

Gelelim asıl meseleye, Cengiz Han zalim biri miydi?

Cengiz İmparatorluğu

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Moğollar, uzun yıllar Hunlar‘ın, Göktürkler‘in ve Uygurlar‘ın egemenliği altında yaşadılar. Asıl adı Temuçin olan Cengiz, Moğol kabilelerini bir yönetim altında toplayarak 1196’da Moğol Devleti’ni kurdu. Halkı Moğollardan oluşmasına rağmen, Cengiz Han, bir Türk‘tü. Doğuya ve batıya yaptığı seferlerle ülkesinin sınırlarım genişletti.

Cengiz Han (Moğol) İmparatorluğu Haritası (Büyük hâli için üzerine tıklayın.)

1227’de öldüğünde İmparatorluğun sınırları, doğuda Çin Denizi’nden batıda Orta Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya ortalarından güneyde Himalaya dağlarına kadar uzanıyordu. Cengiz, sağlığında Moğol töresine göre İmparatorluğu dört oğlu arasında paylaştırdı.

Ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar siyasi birliği koruyamadılar. İmparatorluğun parçalanması sonucu Altın Orda, İlhanlılar, Çağataylılar ve Kubilay Hanlığı kuruldu.

Kubilay Hanlığı (1280 – 1368): Cengiz’in torunu Kubilay Han, Çin’de başkent Han Balık (Pekin) olmak üzere Kubilay Hanlığı’nı kurdu. 1280’de Çin’in fethim tamamladı. Japonya ve Hindistan dışında bütün Asya’yı ele geçirdi. Kubilay Hanlığı, 1368’de sona erdi.

Çağatay Hanlığı (1227 – 1369): Cengiz’in oğlu Çağatay Han tarafmdan Doğu Türkistan’da kuruldu. 1369’da Timurluların egemenliği altına girdi.

Cengiz Han’ın Etkileyici Konuşması

Tarih: 23 Nisan 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

“Nasıl gökte tek bir Tanrı varsa, yeryüzünde de tek bir han olmalıdır!” Cengiz Han

  Yukarı çık!