Eski Türklerde Halk / Millet

Tarih: 24 Temmuz 2013  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

eski türklerde halkEski Türklerde halka “kün”, “bodun veya “él” (il) denmekteydi. Bunlardan “bodun”, “boy” (bod) sözünün çoğulu olup, boylar birliği anlamına gelmektedir. Çünkü, “bodun” (halk) aynı soydan olan ve aynı dili konuşan boyların bir başkan etrafında toplanmasıyla meydana gelmekteydi. Yine bir başkan tarafından “bodunlar”ın bir araya getirilmesiyle de Türk devleti (Türk eli) ortaya çıkmaktaydı.

Tarihî kayıtlara göre, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan topluluklara ilk defa millî kimliklerini sezdiren ve onlara büyük bir millet olduklarını öğreten lider, büyük Hun Hükümdarı Mete’dir (Bagatır/Batur).  (M.Ö. 209-174). Mete, komşu devletleri birer birer yenip, baskı altına aldıktan sonra bütün güç ve enerjisini Hun siyasî birliğini kurma faaliyeti üzerinde toplamıştır.

Bunun için 25 yıl gibi uzun bir süre mücadele eden Mete, 26 kadar büyüklü küçüklü devleti ortadan kaldırarak, Hun siyasî birliğini kurmuştur. Mete, M.Ö. 176 tarihli bir belgede bu faaliyetlerinin sonucunu, amacına ulaşmış bir liderin mutluluğu içinde, “Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; şimdi onlar Hun oldular” şeklinde bir ifade ile açıklamıştır. Bundan da anlaşılıyor ki, Mete, sadece Hun siyasî birliğini kurmakla kalmamış, aynı zamanda Türk topluluklarına “Hun olma”, yani millet olma bilincini de aşılamıştır.

Cengiz Han Hakkında

Tarih: 14 Ağustos 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 5 yorum  |   Yazar:

cengiz hanYıllardır herkesi meşgul eden tartışmalardan birisi, Cengiz Han’ın Türk olup olmadığı meselesidir. Cengiz Han, çoğu kimseye göre barbar, katliamcı, İslam ve Türk düşmanı bir isim. Bu söylemler, batılı tarihçilerin başının altından çıkan, batılıların her şeyi özellikle de Türkler hakkındaki bilgileri çarpıtarak, abartarak oluşturulmuş, gerçeği yansıtmayan söylemlerdir. Cengiz Han, bugün hem Türklerin hem de Moğolların sahiplenebileceği ve sahiplendikleri bir Kağandır. Burada bir sorun yok. Asıl sorun, Cengiz’in adının kirletilmesidir.

Cengiz Han’dan önce, tarihin hiçbir belgesinde, yazıtında Moğol ya da Mongol diye bir ad yer almaz. Cengiz Han, yurduna Moğolistan demiştir. Ancak burada Moğol toplumundan önce Proto-Tatarların yaşadıkları bilinmektedir. Çünkü bu ad, Cengiz’in ordusuna ve devletine verdiği bir addır. Moğol: yenen anlamına gelir. Cengiz zamanında bu ad, başta Türk olmak üzere Asyalı kavimlerin altında toplandığı siyasi bir addı. Cengiz Han, Moğollar gibi Köpek değil Bozkurt’u tamgası sayardı, atası olarak Oğuz Kağan’ı görürdü.

Adı, Tengiz’den gelmektedir. Moğolca da ” T ” harfi yoktur. ” T “, ” C ” olarak okunur. Bu da ayrı bir kanıttır. Ayrıca, Çin kaynaklarında Çinli bir elçinin Cengiz’in ŞorTürklerinden olduğunu yazdığı bir belge mevcuttur. Bu belge, bizlere Ord. Prof. Zeki Velidi Togan sayesinde ulaşmıştır. Fakat yine de Türk Milleti bundan habersizdir.

Gelelim asıl meseleye, Cengiz Han zalim biri miydi?

Cengiz İmparatorluğu

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Moğollar, uzun yıllar Hunlar‘ın, Göktürkler‘in ve Uygurlar‘ın egemenliği altında yaşadılar. Asıl adı Temuçin olan Cengiz, Moğol kabilelerini bir yönetim altında toplayarak 1196’da Moğol Devleti’ni kurdu. Halkı Moğollardan oluşmasına rağmen, Cengiz Han, bir Türk‘tü. Doğuya ve batıya yaptığı seferlerle ülkesinin sınırlarım genişletti.

Cengiz Han (Moğol) İmparatorluğu Haritası (Büyük hâli için üzerine tıklayın.)

1227’de öldüğünde İmparatorluğun sınırları, doğuda Çin Denizi’nden batıda Orta Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya ortalarından güneyde Himalaya dağlarına kadar uzanıyordu. Cengiz, sağlığında Moğol töresine göre İmparatorluğu dört oğlu arasında paylaştırdı.

Ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar siyasi birliği koruyamadılar. İmparatorluğun parçalanması sonucu Altın Orda, İlhanlılar, Çağataylılar ve Kubilay Hanlığı kuruldu.

Kubilay Hanlığı (1280 – 1368): Cengiz’in torunu Kubilay Han, Çin’de başkent Han Balık (Pekin) olmak üzere Kubilay Hanlığı’nı kurdu. 1280’de Çin’in fethim tamamladı. Japonya ve Hindistan dışında bütün Asya’yı ele geçirdi. Kubilay Hanlığı, 1368’de sona erdi.

Çağatay Hanlığı (1227 – 1369): Cengiz’in oğlu Çağatay Han tarafmdan Doğu Türkistan’da kuruldu. 1369’da Timurluların egemenliği altına girdi.

Cengiz Han Türk Mü Moğol Mu?

Tarih: 6 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 3 yorum  |   Yazar:

Günümüzün ve geçmişimizin en çok tartışılan, “şehir efsanesi”ne dönen sorularından biri de, Cengiz Han’ın Türk olup olmadığıdır. Bu konuda bir çok rivayet ve bir çok öngörü bulunmaktadır. Genellikle bu soruya verilen cevaplar bilimsel olmayıp, kişisel kanaat ve duyularını içermektedir.

Gelin, en iyisi biz, Cengiz Han‘ın Türk olup olmadığı konusunu büyük tarihçi Hüseyin Nihâl Atsız‘ın makalelerinden parçalar alarak inceleyelim.

Türkler ile Moğollar iki kardeş millettir. Bu su götürmez bir gerçek. Bu konuda ATSIZ şöyle diyor:

“Türklerle Moğollar iki kardeş millettir. Altay grubu denen akraba milletlerin en mühim iki tanesidir. Türkçe ve Moğolca eskiden tek dil olup ancak Hunlar çağında iki ayrı dil haline gelmiştir. “Hun – Türk münasebetleri” adlı tebliğ ile bunu iddia ve ispat eden Türk, Moğol ve Çin dilleri bilgini Von Gabain olmuştur.”

Devamında kısa bir Moğol tarihini veriyor ATSIZ:

Türklerle Moğollar iki kardeş millettir. Altay grubu denen akraba milletlerin en mühim iki tanesidir. Türkçe ve Moğolca eskiden tek dil olup ancak Hunlar çağında iki ayrı dil haline gelmiştir. “Hun – Türk münasebetleri” adlı tebliğ ile bunu iddia ve ispat eden Türk, Moğol ve Çin dilleri bilgini Von Gabain olmuştur.

  Yukarı çık!