Cengiz İmparatorluğu

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Moğollar, uzun yıllar Hunlar‘ın, Göktürkler‘in ve Uygurlar‘ın egemenliği altında yaşadılar. Asıl adı Temuçin olan Cengiz, Moğol kabilelerini bir yönetim altında toplayarak 1196’da Moğol Devleti’ni kurdu. Halkı Moğollardan oluşmasına rağmen, Cengiz Han, bir Türk‘tü. Doğuya ve batıya yaptığı seferlerle ülkesinin sınırlarım genişletti.

Cengiz Han (Moğol) İmparatorluğu Haritası (Büyük hâli için üzerine tıklayın.)

1227’de öldüğünde İmparatorluğun sınırları, doğuda Çin Denizi’nden batıda Orta Avrupa içlerine, kuzeyde Sibirya ortalarından güneyde Himalaya dağlarına kadar uzanıyordu. Cengiz, sağlığında Moğol töresine göre İmparatorluğu dört oğlu arasında paylaştırdı.

Ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar siyasi birliği koruyamadılar. İmparatorluğun parçalanması sonucu Altın Orda, İlhanlılar, Çağataylılar ve Kubilay Hanlığı kuruldu.

Kubilay Hanlığı (1280 – 1368): Cengiz’in torunu Kubilay Han, Çin’de başkent Han Balık (Pekin) olmak üzere Kubilay Hanlığı’nı kurdu. 1280’de Çin’in fethim tamamladı. Japonya ve Hindistan dışında bütün Asya’yı ele geçirdi. Kubilay Hanlığı, 1368’de sona erdi.

Çağatay Hanlığı (1227 – 1369): Cengiz’in oğlu Çağatay Han tarafmdan Doğu Türkistan’da kuruldu. 1369’da Timurluların egemenliği altına girdi.

  Yukarı çık!