Alçak ve Yüksek Basınçlar (Coğrafya)

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

45° kuzey paralelindeki deniz seviyesinde 0°C’de atmosferin yeryüzünde yap­tığı basınç normal basınç olarak kabul edilir. Bu basıncın değeri 76 cm cıva sütu­nunun ağırlığına eşitttir (76 x 13,6 = 1033,6 gr). Basınç, birim sahaya uygulanan kuvvetin ifadesi olan PaskaPla da ifade edilir. 1 mb=102Pa’dır. Böylece normal basıncın değeri, 1033 milibara ya da yaklaşık bir atmosfere tekabül eder. Bu değer­den fazla olan basınca yüksek basınç, düşük olana ise alçak basınç denilir. Ancak bu değerler, az da olsa bölgesel ve hatta yöresel olarak oynama gösterir.

Siklon ve antisiklonlar kararlı ve yarıkararlı olarak sınıflandırılır ya da kararlı ve kararsız tiplere ayrılır. Bu basınç merkezleri hareket ettiğinde yeryüzünde basıncın, dolayısıyla da hava şartlarının değişmesine neden olur.

Basınç Merkezleri, Basınç Merkezlerinin Dağılışı

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Yeryüzünün farklı mevsimlerde ısınma, kara ve denizlerin dağılışına göre basınç merkezleri de değişme gösterir. Genel bir ifade ile yeryüzünün sıcak olan kesimlerinde havanın ısınarak yükselmesi ile alçak basınç meydana gelir. Soğuk bölgelerde ise havanın soğuyarak yoğuşması sonucunda yüksek basınç merkezleri oluşur. Subtropikal sıcak havanın yerleştiği subtropikal kuşakta dinamik kökenli yüksek basınç hücreleri bulunur.

Genel olarak, ekvator kuşağında 1011-1008 mb arasında değişen ve normal basınca göre biraz düşük olan alçak basınç bulunur. 30° kuzey ve güney enlemlerinde merkezleşmiş olan subtropikal kuşağın yüksek basınçları yer alır.

  Yukarı çık!