Ay Nedir? Ayın Özellikleri, Ayın Oluşumu…

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya‘mızın uydusu olan Ay’ın yarıçapı, Dünya’nın yarıçapının yaklaşık 1/4 (1738 km), alanı Dünya’nın % 0.74’ü, kütlesi % 0.12’si (7.35 x 1022 kg) kadardır. Kütle itibariyle bu değer, gök cisimleri açısından son derece küçüktür. Ortalama yoğunluğu 3.34 gr/cm3 olan Ay’ın çekim ivmesi yerçekiminin 1/6’sı civarındadır.

Atmosferi olmayan Ay, Güneş‘ten aldığı enerjinin % 7’sini yansıtır. Ay yüzeyinin sıcaklığı öğle zamanı 130°C, gecenin geç vaktinde ise -200°C’dir.
Atmosferi olmayan Ay’da yeryüzündeki gibi çeşitli amillerle şekillenmiş bir topoğrafya bulunmamaktadır, ancak güneş ışınının % 18’ini yansıtan engebeli bir yüzey bulunur. Ay yüzeyinin geriye kalan1/3’ü ise az ışık yansıtan koyu renkli su yüzeyine benzer bazal lav akıntılarından oluşmuş yüzeylerdir.

Ay’ın Jeolojik Tarihi

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Ay, Dünya oluştuktan kısa bir süre sonraya tekabül eden 4,45-4,5 milyar yıl kadar önce oluşmuştur. Büyük miktardaki enerji, Ay’ın oluşumunu sağlayan parça­cıkların hızlı bir şekilde birleşmesi sırasında açığa çıkmıştır. Ay yuvarlağı büyü­dükçe birkaç yüz kilometre derinliğinde bir kat ergiyerek Ay’daki magma okyanusu oluşmuştur. Meteorit bombardımanı Ay’ın ergimiş dış katını meydana getirmiştir. Sonuçta meteorit bombardımanı Ay’ın yüzeyinin yeterince serinlemesine engel olmuştur. Ay yüzeyinin yüksek kesimlerindeki iç püskürük kayalar 4,4 milyar yaşın­dadır. Bu durum, yüksek kesimlerin zamanla katılaştığını gösterir.

Rodos Adası büyüklüğünde olan bazı meteoritler, 4,2 ve 3,9 milyar yıl önce tekrar Ay yüzeyine düşmüştür. Bu sırada radyoaktif ayrışma Ay’ın iç kısmını ısıtmıştır. Sonuç olarak 3,8 milyar yıl önce Ay’ın iç kesiminin önemli bir bölümü ergimiş ve kızgın olan magma Ay yüzeyi üzerine püskürmüştür. Ay üzerindeki büyük düzlükler (maria), lavların meteor çukurlarının içini doldurmasıyla oluş­muştur. Ay’daki volkanik faaliyetler yaklaşık 700 miiyon yıl önce durmuştur.
Ay ve Dünya, günümü­ze kadar benzer bir oluşu­ma sahiptir. Fakat Ay‘ın Dünya’ya göre çok küçük olması, hemen soğuyarak son 3,1 milyar yıllık süreç­te jeolojik yönden aktif bir durum almamasına neden olmuştur. Apollo astranot- ları tarafından Ay yüzeyi­ne bırakılan sismograf­ların kayıtları, Ay’daki dep­remlerden açığa çıkan enerjinin, dünyadaki dep­remlerden açığa çıkan enerjinin sadece bir tril­yonun milyarda biri oldu­ğunu gösterir.

Ay’ın Oluşumu

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya‘nın oluşumundan sonra Mars veya daha büyük bir kütlenin Dünya’ya çarpmasıyla Ay‘ın meydana geldiği sanılmaktadır. Dünya mantosunun kutup tarafına doğru silis yönünden zengin mantodan hasıl olan buhar hâlindeki kayaların, Dünya’nın çevresinde bir bulut oluşturduğu tahmin edilmektedir. Buhar halindeki kayalarrın yoğuşması ve birleşmesiyle Ay oluştuğu düşünülmektedir.

Apollo programları çerçevesinde elde edilen bulgular, Ay yüzeyinin büyük bir bölümünün iç püskürük kayalardan oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. Ay yüzeyindeki Maria denilen büyük düzlükler, çoğunlukla bazalt lavlarına ait akıntılarından oluşmuştur.

  Yukarı çık!