Atmosferin Isınması ve Soğuması

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Sıcaklık enerjisi, bir yerden diğer bir yere radyasyon, kondüksiyon ve konvek­siyonla yayılır. Bu enerji ise emme (absorbsiyon), yansıma (refleksiyon), dağılma veya transmisyonla değişime ya da yer değiştirmeye uğrar.

Şimdi bu olayları teker teker ele alalım:

Radyasyon (Işın yayılması): Bilindiği gibi sıcaklık enerjisi, sıcaklık veren bir cisimden çevreye yayılır. Örneğin Güneş’ten çıkan kısa dalga boylu ışınlar, bir yüzeye çarptığında uzun dalga boyuna dönüşür; bu dönüşüm sırasında kısa dalga boylu ışında tutulan sıcaklık enerjisi, serbest hâle geçerek çevreye yayılır.

  Yukarı çık!