Atmosfer, Güneş Enerjisi, Radyasyon ve Sıcaklık Kuşakları

Tarih: 5 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

atmosfer, günş enerjisi, radyasyonDünyamız atmosfer tarafında çepeçevre sarılı durumdadır. Atmosferin katları, bu katların bir takım özellikleri vardır. Güneş enerjisi, günümüz için önemi fazlasıyla hissettiren bir enerji türüdür. Radyasyon ise, insanoğlunun doğayla bir bakıma savaşı sonucu ortaya çıkan zararlılar… Daha detaylı bilgi için konu başlıklarına tıklayabilirsiniz.

 

 

Atmosfer

Atmosfer Türleri, Kat(man)ları, Özellikleri

Atmosferin Isınması ve Soğuması

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 2

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 3

Atmosferin Isınması ve Soğuması – 4

Atmosferin Isınmasının Sonuçları

 

 

Güneş Enerjisi

Dünya Yüzeyinde Güneşlenme

Güneş’ten Gelen Enerjinin Atmosferdeki Kayıpları, Yansıma

 

 

Radyasyon

Radyasyon Bilançosu Tablosu

Yer Radyasyonu, Kısa Boylu Radyasyon Nedir?

 

 

Sıcaklık Kuşakları

Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Faktörler

Sıcaklık Dağılışını Etkileyen Etmenler – 2

Rüzgarlar, Rüzgar Çeşitleri, Rüzgar Olayları

Koriolis Kuvveti ve Rüzgâr Üzerindeki Etkisi

Atmosferin Nemi ve Yağış

Tarih: 24 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Yeryüzündeki canlı hayatın vazgeçilmez unsuru olan su, yağışlar sonucunda yeryüzüne düşer. Su; gaz, katı ve sıvı fazlarda bulunur. Bunlar sıcaklık şartlarına göre birinden diğerine dönüşür. Her zaman gözümüzün önünde cereyan ettiği gibi, su 0°C’nin üzerinde buharlaşarak gaz hâline geçer. Havanın gaz hâlinde barındırdığı suyun belli bir sıcaklığın altına düşmesi ile yoğuşarak sıvı hâle dönüşür. 0°C’nin altındaki sıcaklıklarda ise donarak buz kristalleri hâline gelir. Bazen de buz kristalleri doğrudan buhar hâline (sublimasyon) geçer.

Üç hâlde bulunan ve birbirine geçiş temin eden suyun, enerji nakli ve dolayı­sıyla iklim şartlarının oluşmasında fevkalâde önemli rolü bulunur.

Nitekim suyun buharlaşması için sarfedilen sıcaklık enerjisi, su buharının bünyesinde âdeta saklanarak su buharı içerisinde kalır. Bu sıcaklığa saklı sıcaklık denir. Bir gram suyun buharlaşması için yaklaşık olarak 600 kalori enerji sarfedilir. Bu enerji, saklı enerji hâline dönüşerek su buharı içinde tutulur. Su buharı yoğuştuğunda ise içerisindeki saklı enerji, tekrar aynı miktarda açığa çıkar.

Bu durum, yağışın oluştuğu sahada, hava sıcaklığının yükselmesini sağlar. Yağmur veya kar yağışı sırasında havanın ısınması bu olay ile ilgilidir. Aynı şekilde donma olayı olayında da sıcaklık enerjisi açığa çıkar. Nitekim su donarken her gram su 80 kalori değerinde ısı yayar; buna karşılık erime sırasında da aynı miktarda enerji tutulur. Buna saklı sıcaklığın açığa çıkması denilir. Şu hâlde, erime olduğunda açığa çıkan sıcaklık, buharlaşma ile tutulur; suyun donması ile de tekrar açığa çıkar. Böylece donma ve erime sırasında sıcaklık dönüşümü meydana gelir.

Güneş’ten Gelen Enerjinin Atmosferdeki Kayıpları, Yansıma

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Güneş radyasyonu, atmosferin yoğun olan alt kesimlerinde yayılma ve dağıl­maya uğrayarak 0.4-0.7 mikron arasında uzun dalga boylu görülebilir ışığa dönü­şür. Özellikle Troposfer’de toz parçalarının olduğu yerlerde ışığın dağılması daha mükemmel olarak meydana gelir. Işığın bu dağılma olayına difüz refleksiyon (yansıma) denir. Dağılma ve yayılma sonucunda Güneş’ten gelen enerjinin bir bölümü tekrar uzaya dönerken bir bölümü de dünya yüzeyine ulaşır. Işında mey­dana gelen yansıma bazı renklerin değişmesini de sağlar.

Örneğin açık bir hava­daki mavi gökyüzü ve deniz mavi dalga boyundaki ışıkların yansımasıyla ilgilidir. Bunun yanında kırmızı dalga boylu ve kızılötesi (infrared) ışıklar daha az dağılmaya uğrar. Güneş ışıklarının batarken kırmızı olarak görünmesi, kırmızı ışıkların bir bölümünün doğrudan gelen ışığın saparak yansımasından kaynaklanır.

Atmosfer Türleri Nelerdir? Atmosferin Katmanları, Özellikleri Nelerdir? – 2

Tarih: 23 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Stratopavz‘dan sonra sıcaklık tekrar düşmeye başlar. 80 km yukarıda -80°C’ye kadar düştükten sonra tekrar yükselir. Bu tabakaya ise Mesopavz adı verilir. Bu tabakadan sonra Termosfer’de de sıcaklık tedrici olarak yükselir.

Heterosfer katında alttan üste doğru azot, oksijen, helyum ve hidrojen gazları bulunur. Heterosfer’inen üst kesiminde hidrojen gazından oluşan ve iyonlaşma olaylarının olduğu kata İyonosfer denir.

Yeryüzünde insan ve diğer canlılar için hayati önemi olan diğer bir kat da, atmosferin ortalama olarak 15-48 km’leri arasında uzanan ve 50-55 km’ye kadar çıkan ozon tabakasıdır. Homosferin Mezosfer tabakasında yer alan ozon tabakasında oksijen iyonlarının birleşerek oluşturduğu ozon (O3) bulunur. Ozon tabakası âdeta bir kalkan şeklinde Dünya’yı Güneş’ten gelen ultraviyole ışınlarının çoğundan korur. Ozon tabakası olmasaydı, ultraviyole ışınları bütün şiddeti ile yeryüzüne ulaşarak canlı hayatını ortadan kaldırabilirdi.

  Yukarı çık!