Türk Kağanlarının Görev ve Sorumlulukları

Tarih: 3 Temmuz 2014  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

türk kağanlarıTürk hükümdarı bütün devlet teşkilâtının başı ve toplumun lideri olarak, en büyük güç ve yetkileri kendi şahsında topluyordu. Her emri, kanun hükmünde ve değerindeydi. Devletin her kademesindeki görevliler ve bütünüyle halk, bu emirlere uymak zorundaydı. Öte yandan Türk hükümdarı, en büyük yargıç durumundaydı. O, bu sıfatıyla yüksek mahkemeye başkanlık ederdi. Şahsına ve devlete karşı suç işleyenler için tutuklama kararı alabilir; bizzat yargılamasını yapabilir; ölüm dahil çeşitli cezalar verebilirdi.

Türk kağanı, devletin başı olarak iç ve dış siyaseti düzenler; savaş ve barışa karar verir; savaş ve akınlarda ordulara komuta eder; elçiler gönderir, elçiler kabul eder; devlet teşkilâtının her kademesindeki görevlileri tayin eder veya görevlerinden alırdı.

Türk kağanlarının en önemli görevlerinden biri de, Türkçe konuşan ve Türk soyundan olan bütün toplulukları bir devlet çatısı altında toplamak idi. Bu, ancak kuvvet, yani silâh gücü ile yapılabilmekteydi. Bunun için Türk kağanları, ordular sevk ederek savaşmak, devletleri ortadan kaldırmak, toplulukları itaat altına almak, birlik ve bütünlüğü sağlamak durumundaydılar. Bu durum Göktürk Yazıtlarında “İlliyi (devletli olanı) ilsizleştirdik, kağanlıyı kağansızlaştırdık. dizliye diz çöktürdük, başlıya baş eğdirdik (itaat altına aldık) şeklinde ifade ediliyordu.

Türk kağanları, sadece Türk topluluklarını değil, yabancı soydan kavimleri de bir devlet çatısı altına toplamayı kendilerine gaye edinmişlerdir. Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, onlar daima dünya hâkimiyeti dâvâsı gütmüşlerdir. Çünkü Türk kağanları, dünya hâkimiyetinin Tanrı tarafından bir görev olarak kendilerine verildiğine inanıyorlardı. Bilge Kağan, bu hususta Göktürk yazıtlarında âdeta dünya hâkimiyetini gerçekleştirmiş bir hükümdar gibi şöyle konuşmaktadır: “Doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar, onun içindeki millet hep bana tâbidir. Bunca milleti hep düzene soktum”. Bu sözler, hiç şüphesiz ulaşılmış olan hedefi değil, ulaşılmak istenilen bir hedefi göstermektedir.

Kutluk Devleti (II. Göktürk Devleti)

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 4 yorum  |   Yazar:

681’de Ötüken’i ele geçiren Kutluk, kendi adıyla anılan Kutluk Devleti (II. Göktürk Devleti)’ni kurdu. Kendisine ilteriş unvanı verildi. Kapgan Kağan döneminde en geniş sınırlara ulaşıldı.

Kapgan Kağan ‘dan sonra tahta çıkan Bilge Kağan, devleti kardeşi Kül Tekin ile birlikte yönetti. Bilge Kağan’ın ölümünden sonra çıkan ayaklanmalar devletin zayıflamasına neden oldu. Bu durumdan yararlanan Türk boylarından Uygurlar, Karluklar ve Basmiller birleşerek ayaklandılar ve Kutluk Devleti’ne yani II. Göktürk Devleti‘ne son verdiler (745).

Göktürk Devleti

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Göktürkler devleti M.S. 552 ile 659 yılları arasında hüküm sürdü.

Göktürk Devleti, 552’de Bumin Kağan tarafından kuruldu. Devletin merkezi Ötüken idi. Göktürk devleti, tarihte -bilinen- Türk adını taşıyan ilk devlet olma özelliğini taşıyordu.

Bumin Kağan döneminde, Tölesler egemenlik altına alındı, Çin ile siyasî ve ekonomik ilişkiler kuruldu. Bumin Kağan, Türklerdeki ikili devlet teşkilatı gereğince Göktürk Devleti’nin batı kanadını, kardeşi İstemi Yabgu’ya verdi.

  Yukarı çık!