Kutluk Devleti (II. Göktürk Devleti)

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 4 yorum  |   Yazar:

681’de Ötüken’i ele geçiren Kutluk, kendi adıyla anılan Kutluk Devleti (II. Göktürk Devleti)’ni kurdu. Kendisine ilteriş unvanı verildi. Kapgan Kağan döneminde en geniş sınırlara ulaşıldı.

Kapgan Kağan ‘dan sonra tahta çıkan Bilge Kağan, devleti kardeşi Kül Tekin ile birlikte yönetti. Bilge Kağan’ın ölümünden sonra çıkan ayaklanmalar devletin zayıflamasına neden oldu. Bu durumdan yararlanan Türk boylarından Uygurlar, Karluklar ve Basmiller birleşerek ayaklandılar ve Kutluk Devleti’ne yani II. Göktürk Devleti‘ne son verdiler (745).

Göktürk Devleti

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Göktürkler devleti M.S. 552 ile 659 yılları arasında hüküm sürdü.

Göktürk Devleti, 552’de Bumin Kağan tarafından kuruldu. Devletin merkezi Ötüken idi. Göktürk devleti, tarihte -bilinen- Türk adını taşıyan ilk devlet olma özelliğini taşıyordu.

Bumin Kağan döneminde, Tölesler egemenlik altına alındı, Çin ile siyasî ve ekonomik ilişkiler kuruldu. Bumin Kağan, Türklerdeki ikili devlet teşkilatı gereğince Göktürk Devleti’nin batı kanadını, kardeşi İstemi Yabgu’ya verdi.

  Yukarı çık!