1919 Yılında Neler Oldu?

Tarih: 4 Ekim 2012  |   Bölüm: Tarih  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

bu yıl bugün neler olmuş1919 yılında Türkiye‘de ve dünyada neler olduğunu, önemli buluşları, savaş ve barışları, dünya ve Türk tarihine yön veren kişilerin doğum ve ölümlerini ve diğer önemli gelişmeleri okuyabilirsiniz.

10 Ocak: İngiltere’de Sir VVinston Churchill, Savaş Bakanlığı’na getirildi.

19 Şubat: Fransız Başbakanı’Ciemenceau bir anarşist tarafından vuruldu.

20 Şubat: Budapeşte’de, Bela Kun önderliğinde bir komünist isyan başladı.

3 Mart: VVashington’da yetkililer ‘Biiyük Savaş’ın ABD’ye 197 milyon dolara mal olduğunu açıkladılar.

29 Mart: Güney Amerika’ da, güneşi inceleyen İngiliz bilimadamlan, Einstein’ın 1915 yılında ortaya attığı izafiyet teorisini doğruladılar.

17 Haziran: Barış Konfe-rast’na katılan Alman delegeler, toplantı salonundan çıkarken halk tarafından taş yağmuruna tutuldu.

29 Ekim: Almanya’da, ülkenin hemen her tarafında Yahudi düşmanlığının büyük boyutlara ulaştığı bildirildi.

8 Şubat: Fransız Doğu Orduları Başkomutanı Gnl. Franchet d’Espery, Türk-ler’in büyük tepkisini çeken gösterişli bir törenle İstanbul’a girdi. ■

3 Mart: Damat Ferit sadrazam oldu.

19 Nisan: Kars, Ermeniler tarafından işgal edildi.

29 Nisan: Antalya Jtalyan-lar tarafından işgal edildi.

  Yukarı çık!