Hocanın Kuzusu (Nasrettin Hoca Fıkraları)

Tarih: 26 Mart 2012  |   Bölüm: Gülünç  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Hocanın bir kınalı kuzusu varmış. Dostları Hocaya:

– Hoca, bugünlerde kıyamet kopacakmış. Öl-meden senin şu kuzuyu kızartma yapıp da bir yesek, eylensek, derler. Hoca razılık gösterir. Su başına giderler.
Hoca, sen çevirmeyi yapıncaya kadar biz de bir az suya girelim.

Nasrettin Hoca kuzuyu çevirme yapmağa baş lar, ötekiler de suya girer. Bir az sonra Hoca, dost larının soyundukları rubaları toplayıp yakar. Sudan çıktıktan sonra dostları rubalarını arar, bu lamaz,

Hoca:

– Ben onları yaktım, der. Bu dünyaya çıplak geldik, çıplak da gideceğiz. Gelin şimdi çevirmeyi yeyip eylenelim, der.
Bir gün Hoca kasabaya gidiyormuş. Köy-deşlerinden birleri: “Hoca, bana şunu al”, başkaları: “Hoca, bana bunu al” diye ısmarlamağa başlar, ama hiç biri çıkarıp Hocaya para vermez. Köy-lülerden sadece biri: “Hoca al şu parayı da bana bir düdük al” der.

Hoca düdüğü alır, köye dönüşünde köydeşleri ısmarladıklarını alıp almadığını Hocaya sorar. Hoca da düdüğü çıkarıp parayı verene uzatır:

– İşte, al düdüğü, der. Parayı veren düdüğü çalar.

Kazan Bakır Doğurmuş (Nasrettin Hoca Fıkraları)

Tarih: 26 Mart 2012  |   Bölüm: Gülünç  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Komşusunun kazanında Hocanın gözü kalır. Bir gün gider komşusundan kazanı ister. İşini bitirir, komşusuna çevirirken kazanın içine bir de küçük bakır koyar.
Komşusu küçük bakırı görünce hayretle sorar.

– Hoca Efendi, bu bakır ne? der.

Hoca:

– Senin kazan doğurdu, der.

Aradan zaman geçer. Hoca komşusundan kazanı yine ister. Komşusu da kazanı verir.

Günler, haftalar geçer. Hoca kazanı sahibine çevirmez.

Kazan sahibi Hocanın kapısını çalar:

– Hoca Efendi, kazanı almağa geldim, der.

Hoca:

Vallahi komşu, sizlere ömür, kazan öldü, der.

Aman, Hoca Efendi, hiç kazan ölür mü? Kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun? der ve Hoca komşusunun kazanını vermez.

Bilenler Bilmeyenlere Söylesin (Nasrettin Hoca Fıkraları)

Tarih: 26 Mart 2012  |   Bölüm: Gülünç  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Hoca bir gün cemaata döner:

– Ey cemaat! Bugün size ne söyliyeceğimi bi-liyor musunuz? diye sorar.

Cemaat da:

– Nerden bilelim, bilmiyoruz, der.

Hoca:
– Mademki bilmiyorsunuz, söylemeye lüzum yok, der.

Zaman geçer, Hoca yine aynı soruyu cemaata sorar. Cemaat da bu sefer:

Biliyoruz, der

Hocada:

-Mademki biliyorsunuz, boşuna niye başınızı ağırtayım, der.

Hoca Berberde (Nasrettin Hoca Fıkraları)

Tarih: 26 Mart 2012  |   Bölüm: Gülünç  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Bir gün Hoca tıraş olmağa gider. Acemi berber ustura çaldıkça keser. Kestiği yere de pamuk yapıştırır. Yine keser, yine pamuk yapıştırır. Durumu gören Hoca berbere:

– Oğlum, yüzümün yarısına pamuk ektin. Bırak da yarısına da ben keten ekeyim, der.

  Yukarı çık!