Haçlı Seferleri

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din, Tarih  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Ortaçağ’da Hristiyan Avrupalıların, dini, siyasi, ekonomik ve sosyal nedenlerle, doğudaki Türk ve İslâm ülkeleri üzerine düzenledikleri seferlere “Haçlı Seferleri” denir. Yani, Haçlı Seferleri’nin nedenleridinisiyasiekonomik ve sosyaldir.

Haçlı Seferleri Haritası (Resmin büyük hâli için üzerine tıklayın.)

Bu seferler 1096’da başlamış, 1270 yılma kadar devam etmiştir. İlk üç sefer Anadolu üzerinden yapılmıştır. Haçlıların amaçlarına ulaştıkları tek sefer, I. Sefer olmuştur. Nedeni, Kudüs’ü Müslümanlardan almış olmalarıdır.

Türklerin Çin Dini Budizme Etkisi

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din, Tarih  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

buda, bledaM.Ö. 2 ve 1. yüzyılda, Buda dini Hoten’e girdikten sonra, Hoten Budizm medeniyetinin önemli merkezlerinden biri hâline gelmiştir. Çin’den Hoten’e gelerek Buda dini tahsili gören Faxian, Sun Yuan, Xuanzang, Hui Jiao’nın ve Remarkus’un yazdıkları tarihi kayıtlarda şöyle denmektedir: “…Eski Hoten şehri içinde beş yüzden fazla tapınak olup, devlet çok zengin, insanlar refah içerisinde yaşıyorlarmış. Halk Buda kanunlarına itaat ediyorlarmış. Müzik ve dans gelenek hâline gelmiş. Binlerce rahibi varmış. Hinayana esas mezhebi imiş”.

Bu kayıttan, M.S. 2 ve 3. yüzyıllarda Buda dini batı bölgelerinde çoktan benimsenmişken, Çinlilerin böyle bir dinden haberleri olmadıkları anlaşılıyor. Bu durumda, Buda dininin Çin’de Küsen (Kuça), Hoten ve İdikut Budistlerinin gayret ve çabalarıyla yayıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

İşte Buda dininin Çin’de kabul edilip yerleşmesinde önemli katkısı olan Türklerden biri Pirhuylan’dır. O, 736-820 yılları arasında yaşamış, ünlü Budist düşünürü, eğitimci, dilci ve yazardır.

Pirhuylan’ın 736 yılında Kaşgar’da doğduğu bilinmektedir. İslâm dini Kaşgar’da yayıldığı zaman, Pirhuylan korkarak Çin’in başkenti Changan’e gitmiştir. O, Changan’de 20 yıllık çalışma sonucunda “Bütün Akait Sözcüklerinin Açıklaması” adlı 100 cildi geçen büyük hacimli kitabı yazmıştır.

İslamiyetin Yayılışı

Tarih: 26 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din, Tarih  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

İslâmiyeti yaymakla görevlendirilen Hz. Muhammed; Bedir Savaşı (624), Uhud Savaşı (625), Hendek Savaşı (627), Hayber’in Fethi (629), Mekke’nin Fethi (630), Taif Seferi (630) ve Tebük Seferi (631) sonucunda Arabistan Yarımadası’nın büyük bir kısmını fethetti.

Dört Halife (Hz. Ebubekir, Ömer, Ali, Osman) devrinde; Filistin, Suriye, Mısır, Libya, Tunus, Irak, İran, Horasan ve Azerbaycan fethedildi. Hz. Osman zamanında ilk İslâm donanması kuruldu ve Kıbrıs fethedildi.

(Resmin büyük hali için üzerine tıklayabilirsiniz.)

Emeviler devrinde Kuzey Afrika’da Cezayir ve Fas fethedildi. 711’de İspanya’ya geçen İslâm ordusu kısa zamanda İspanya’nın büyük bir bölümünü fethetti. 732 ‘de Fransa’ya giren İslâm orduları Puvatya Savaşı’nda yenilgiye uğradılar ve İspanya‘ya çekildiler.

İmanın Şartları Kaçtır?

Tarih: 22 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

5. Ahiret gününe iman: Her şeyin sonu olduğu gibi bu dünyanın da bir sonu vardır işte dünyanın sonuna kısaca ahiret günü denmektedir. İsrafil aleyhisselam sûru ikinci kez öttürünce, insanlar kabirlerinden kalkacak hesap kitap için Allah’ın huzuruna çıkacaklardır. Bu olacaktır. Buna Ceııab-ı Allah’ın iıaher verdiği gibi akıl mantık da bunu gerektirmektedir.

Bir kere bu kainatın da bir sonu olması tabiidir. Nitekim kainatın yaşının, yani başlangıç noktasının başı ilim adamlarınca bilindiği gibi sonu da bilinmektedir. Ancak ne zaman olacağı bilinmemektedir.

Kaldı ki insan mükemmel bir varlıktır; kırk-elli yıllık hayat ona yetmemektedir. Eğer alıiret de olmasa, bu kadar harika yaratık kısa bir süre için yaratılmış olur ki, bu akü dışıdır. Sonra herkes dünyada ettiğinin karşılığını bulamamaktadır. Zaten dünyanın düzeni buna müsait değildir. Her şeyi yerli yerine koymaya elverişli değildir. Onun için bunu gerçekleştirecek başka bir alem olmalı. İşte o alemin adı ahiret alemidir. Orada iyilik edenler cennetle, kötülük edenler de cehennemle ve oraya mahsus ceza şekilleri ile yaptıklarının karşılığını göreceklerdir.

  Yukarı çık!