Bayram Namazı Nasıl Kılınır

Tarih: 2 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

bayram namazı nasıl kılınırBiri ramazan diğeri kurban bayramı namazlarını kılmak müslümanlara vaciptir, ve ikişer rekattır. Cuma namazında hutbe okunması farz ve namazdan önce olduğu halde , bayram namazında sünnet ve namazdan sonradır.

Bayram namazının diğer namazlardan farkı, her rekatta fazla üçer tekbir alınmasıdır. Bu tekbirlerin üçü ilk rekatta kıraatten önce, diğer üçü de ikinci rekatten sonradır. Vacip olan Bayram namazında kâmet dahi lazım değildir.

Namazın Sünnetleri

Tarih: 2 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

namazın sünnetleriNamazların tam olarak kılınabilmesi, sünnetleri yerine getirmekle mümkün olur. Sünnetlerin terk edilmesiyle namaz fasid olmaz(bozülmaz). Ancak, fazilet ve sevabı azalır. Sünnetlere riayet eden, Peygamberimizin şefaatine nail olur.

Namazın sünnetleri şunlardır:

1-Namaza başlarken alman tekbirde, vitrin kunut tekbirinde ve bayram namazlarının tekbirlerinde elleri kaldırmak ve avuçları kıbleye dönük tutmak.

2-İftidah tekbirinden soma elleri bağlamak,

3-Tekbirden sonragizlice “Sübhaneke” demek,

4-İlk rekatta “Sübhaneke”den sonra gizlice Eûzü besmele çekmek,

5-Diğer rekatlarda fatihadan önce gizlice besmele çekmek,

6-Fatiha’dan soma “amin” demek,

7-Rüku ve secdelere giderken “AllahüEkber” demek.

8-Rükudaüç defa “Sbhane Rabbiye’l-azim” demek.

9-Rükû’dan doğrulurken “Semiallahü limen hamideh” ve doğmlduktan soma “Rabbenâlekel Hanıd” demek.

10-Secdedeüç defa “Sübhane Rabiye’l-ala” demek,

11-Rüku’dan doğrulunca ve iki secde arasında “Sübhanellah” diyecek kadar durmak.

12-Secdeye giderken önce dizleri, soma elleri, soma yüzü, yere koymak ve kalkarken önce yüzü, soma elleri ve soma dizleri yerden kaldırmak.

13-Secdede başı iki el arasına koymak,

14-Oturuşlarda elleri uyluklar(dizler) üzerine koymak.

15-Secdede kolları yere döşememek.

Sehiv (Yanılma) ve Tilavet (Okuma) Secdesi

Tarih: 2 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

tilavet ve sehv secdesiSehiv (Yanılma Secdesi)

Namaz kılarken farzlardan birisi öne alınır veya geriye bırakılırsa, vaciplerden biride unutularak terk veya tehir edilirse, sehiv secdesi yapılması lazım gelir. Namazın farzlarından biri unutularak dahi terk edilirse namaz bozulur.

Sehiv secdesi ile tamamlanamaz. Mesela, namazda kıraat farzdır. Kıraat yapmadan rükûya eğilen bir kimse, döner ve farz kıraati yerine getirir. Ancak farzı geciktirdiği için sehiv secdesi yapar.

Yine Fatihayı sûreden önce okumak vaciptir. Sûre fatihadan önce okunursa sehiv secdesi gerekir. Demek ki; farzlar geciktirilir, vacipler de sehven terk veya geciktirilirse sehiv secdesi yapmak vacip olur.

Sehiv yani yanılma secdesi şöyle yapılır:

Sehiv secdesi namazın sonunda yapılır. Sağ ve sola selam verildikten sonra “Allahu ekber” diyerek birbiri ardınca iki defa secde yapılır. “Tahıyyat, salli-bârik, Rabbenâ” duaları okunarak selam verilir.

Tilavet (Okuma Secdesi)

Kur’an-ı Kerim’de secde ayetlerinden biri okunursa,

Namazın Vacipleri

Tarih: 30 Temmuz 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

namazın vacipleriNamazda yapmamız gereken bir takım vazifeler daha vardır ki, bunlar vaciptir. Bu vaciplerden biri veya bir kaçı unutularak terk edilirse, namazın sonunda sehiv secdesi yapılır. Vacipler kasden terk edilirse namazın yeniden kılınması lazımdır. Bu vacipler şunlardır:

1-Namaza “Allahü Ekber” diyerek başlamak,

2-Farz namazların ilk rekatında, nafile namazların her rekatında fatiha sûresini okumak,

3-Farz namazların ilk iki, vitir ve nafile namazların her rekatında fatihadan soma, üç kısa ayet, yahut bir sûıe veya bir uzun ayet okmnak,

4-Fatihayı sûr eden önce okumak,

5-Ta’dili erkan’a riayet etmek. (Kıyamda iken dosdoğru, rükû’da dümdüz, durmak, rükû’dan sonra beli iyice doğrultmak ve “Sübhanallah” diyecek kadar durmak, iki secde arası nda da “Sübhanallah” diyecek kadar oturmak).
6-Secdede burnu alın ile beraber yere koymak,

7-İki secdeyi birbiri ardınca yapmak,

  Yukarı çık!