Şamanlığın Kaynakları

Tarih: 22 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

şamanizmin kaynaklarıŞamanlığın kaynaklanna ait değişik düşünceler bulunuyor. Bu konuda anlatılan efsanelerin çoğunluğu ise Sibirya eksenlidir. Araştırmacılar önceleri bireysel Şamanlığın varlığından söz ediyorlar. Şamanizm’e göre, kötü ruhlara karşı korunmanın yolu, ruhlarla ilişki kurmaktan geçiyor. Bir kişi tek başına kötü ruhlann etkisine karşı mücadelede yetersiz kalınca, daha kuvvetli kişilerin yardımına başvurmak zorunda kalmıştır. İşte bu, “aile Şamanlığı’nı doğurmuştur.

Ailede önceleri; kişiliği, yaşı, hayat tecrübesi vs. özellikleri nedeni ile aile reisi, Şamanlık yapmak durumu ile karşı karşıya kalmıştır. Daha sonralan ise belirli bir eğitimden sonra, bazı kişiler için Şamanlık meslek haline gelmiştir: İşte bu tür esas uğraşı Şamanlık olan kişiler, aile Şamanlığı’nın gelişimi sonucu oluşmuştur.

Bazı araştırmacılar ise; Şamanlığın halkın ruhunda bulunan sinirsel Özelliğin, yarı din seviyesine çıkanlan bir gelenek olduğunu ifade etmişlerdir. Kişinin bu özelliği sosyal felaketler vs. karşısında kendi kendini telkin ile, transa geçmesi ile, kendine veya çevresine yönelen tehlikeyi ruhlardan sorup öğrenerek gene aynı yöntemle kötülüğü engellemeye çalışmasıdır.

Şamanlığm esasını transa geçme hali (cezbe hali) oluşturmakla birlikte, her transa geçme hali de Şamardık değildir. Ohl-marks bu iki farkta şu özellikleri aramaktadır. 1) Dini açıdan: Şamanlığm esasını ruhların Şaman ile olan ilişkisi oluşturuyor. Şamanizmin esasını da bu inanışın dayandığı ruhlar dünyası oluşturur. 2) Etnografık açıdan: Şamanlığm yayıldığı her yerde aynı şekilde yapılan bir kısım hazırlık ve faaliyetler yer alır. Ayin yerinin düzeni, davul ve başka aletlerle yapılan müzikli ibadet. Bu şekildeki bir müzik ve hareketlerle ruhani sesini taklit etme.

3) Sosyolojik açıdan: Şamanlar, kabile reislerinin bulunmadığı toplumlarda büyük bir mevki sahibidirler. Bazı kabilelerde Şamanlar’ın eski kabile beyi, reisi olduğu da söylenir. Bu kültürlerde Şamanlık toplumsal yaşamın canlı ve önemli bir kısmını oluşturur. 4) Ruhsal açıdan: Gerçek Şamanizmin trans (cebe) halinde, eşine başka yerlerde kolay rastlanılmayacak bir şiddet görülmektedir. Bu, cezbe haline (trans haline) geçen Şaman’ın kendinde olmadan, kendine karşı uyguladığı bir şiddet türüdür.

Ohlmarks, en kuzey bölgelerde yaşayan kavimlerdeki Şamanlık ile daha güney bölgelerde yaşayan kavimlerde görülen Şamanlığm birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Ve arkasından; Şamanlığm esasını oluşturan; “ruhi-marazi” durumu “aktrik histeri” ile birleştiriyor. Kadınlann yakalandığı “meryak ve mene-rik” denilen ruhsal hastalık ile Şaman adaylannda görülen sinir nöbetleri arasında önemli benzerlikler bulunduğunu belirtiyor. Bunu da kuzey kutup bölgelerinde yaşanan ağır iklim koşulla-nndan oluştuğunu iddia ediyor. Çünkü bu bölgede; yalnızlık içinde geçen uzun geceler, şiddetli soğuklar, ıssızlık ve tekdüzelik içinde uzayan manzaralann hastalıklara, özellikle insanlann sinir sistemi üstünde tahriplere yol açabileceğini ifade ediyor.

Oruç Nedir, Orucun Şartları Nelerdir?

Tarih: 4 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

oruçOruç hicretin ikinci senesinde farz oldu. Yani, sevgili peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinin ikinci senesinde Medine’de oruç farz olmuştur.

Akıllı olan ve ergenlik çağma girmiş olan kadın erkek her Müslüman’a Ramazan ayında niyet ederek oruç tutmak farzdır.

Oruç’un zamanı: Tan yeri ağarmadan önce başlar, güneş batıncaya kadar devam eder. Bu zaman içinde oruç tutan Müslüman kendini orucu bozacak durumlardan uzak tutar.

Oruç : İbadet niyetiyle günün belirli saatlerinde kendini, yemeden, içmeden, cinsel ilişkiden korumak demektir. Yani, sabah vaktinin başlangıcından ta güneş batmcaya kadar orucu korumak gereklidir.

Oruç’un şartları: Akıllı olmak, bülüğ çağına girmiş olmak, sıhhatli olmak, mukim (kendi oturduğu yerde) olmak, Müslüman olmak.

Ramazan orucunun niyetinin evvel vakti, akşam olup iftar edildikten som a hemen yarınki omca niyet etmek demektir.

Ramazan orucunun son vakti, ise sahur vakti ile .kuşluk vakti arasıdır. Son olarak bu vakitte oruca niyet gereklidir.

Zekat Nedir, Kimlere Verilir, Nasıl Yapılır?

Tarih: 4 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

zekatZekat Peygamberimizin Medine’ye hicretinin ikinci yılında farz olmuştur.

Dince zekatın manası: Belli bir malı belli kısmını belli kimselere vermek demektir.

Zekat malları: Altın, gümüş, koyun, keçi, sığır, manda ve deve ile her çeşit malların alım satımının zekatı verilir.

Zekatı sebepsiz yere geciktirmek günahtır. Akıllı bir zengin Müslüman ise üzerine Allah’ın farz kıldığı zekatı her sene zamanında hiç geciktirmeden ehli olana verir.

Zekat ibadetinin sadece bir farzı nardır ki o da şudur: Her zengin Müslüman malının dörtte birini her sene fakirlere, yoksullara, muhtaçlara verir,

Zekatta niyet lazımdır. Malının zekatını veren bir Müslüman niyet etmelidir.

Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Sevabı fazilet çok büyüktür.

Hac Nedir, Hac Kaça Ayrılır?

Tarih: 4 Ağustos 2012  |   Bölüm: Din  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Hac, İslam’ın beş şartından biridir. Yapan kişiye “hacı” denir. Haccın farz olduğunu inkar eden, kafir olur. Hac yoktur diyen dinsiz olur, dinden çıkar.

Hac, hem mal hem de bedenen yapılan bir ibadettir. Hali vakti yerinde olan her Müslüman’ın ömründe bir defa hac yapması farzdır, hac, hac mevsiminde Kabe’yi ve Kabe’nin yakınlarında bulunan mübarek yerleri ziyaret etmektir.

Kabe bütün Müslümanların kıblesi olan mübarek bir binadır. Mekke’dedir. Namaz kılarken buraya yönelmek de faizdir.

  Yukarı çık!