Ay’ın Oluşumu

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya‘nın oluşumundan sonra Mars veya daha büyük bir kütlenin Dünya’ya çarpmasıyla Ay‘ın meydana geldiği sanılmaktadır. Dünya mantosunun kutup tarafına doğru silis yönünden zengin mantodan hasıl olan buhar hâlindeki kayaların, Dünya’nın çevresinde bir bulut oluşturduğu tahmin edilmektedir. Buhar halindeki kayalarrın yoğuşması ve birleşmesiyle Ay oluştuğu düşünülmektedir.

Apollo programları çerçevesinde elde edilen bulgular, Ay yüzeyinin büyük bir bölümünün iç püskürük kayalardan oluştuğunu ortaya çıkarmıştır. Ay yüzeyindeki Maria denilen büyük düzlükler, çoğunlukla bazalt lavlarına ait akıntılarından oluşmuştur.

Gezegenler (İç ve Dış Gezegenler) – 2

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dış Gezegenler

Mars ve Asteroid kuşağının ötesinde beş gezegen daha vardır. Bunlardan dördü gaz hâlinde olan Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’dür. Katı gezengen- lerden birkaç kat daha büyüktür. Hidrojen ve diğer gazların yoğunlaşmasından oluşmuştur. Bunlardan en küçüğü ince buz parçalarından oluşan Plüto(n)’dur.

5. Jüpiter

Jüpiter’in atmosferi % 90 hidrojen, % 10 helyum’dan oluşmuş en büyük gezegendir. Bütün gezegenlerin kütlesinden 2,5 kat, Dünya’nın çapından 11 kat daha büyüktür. Gaz ve toz parçacıklarından oluşan Jüpiter’de çekim kuvvetleri, yüksek bir basınç oluşturarak iç kısmındaki sıcaklığın 10 bin °C kadar yüksek sıcaklıkta olmasını sağlamıştır. Jüpiter’in üst kesimindeki bulut katı son derece soğuk olup burada sıcaklık -130°C’dir. Jüpiter atmosferinin iç kesimine doğru sıcaklık artar, üst atmosfer katının 1000 km altında sıvı hidrojenden oluşmuş Jüpiter yüzeyine geçilir. Jüpiter’in 16 uydusu olup bunların çapı 6 milden azdır. Bu uydulardan biri (Ganyemede) Plüto ve Merkür gezegeninden daha büyüktür.

Gezegenler (İç ve Dış Gezegenler)

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

Gezegenler Güneş etrafında elips şeklinde bir yörünge çizerek döner. Bunlar, gerek kendi gerekse Güneş etrafında dönme hızları farklıdır.

Gezegenler yapısal özelliklerine göre iki gruba ayrılır: Karasal gezegenler ve dış gezegenler.

Karasal (İç) Gezegenler

Güneş’ten olan uzaklıklarına göre Güneş sistemindeki ilk dört gezegen olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars karasal gezegenlerdir. Bunlar yüksek yoğunlukta, metalik element bileşimine sahip sert ve kaya yüzeyine sahiptir. Dünya, karasal gezegenlerin en büyüğüdür. Merkür, Dünya ve Mars’ın manyetik alanları vardır. Venüs’ün henüz manyetik alanı saptanamamıştır. Dünya ve Venüs, kalın bir atmosfer katına sahiptir, Mars’ın atmosfer katı incedir, Merkür’ün atmosferi hemen hemen yok gibidir.

1. Merkür

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür’ün atmosferi % 98 helyum, % 2 hidro­jenden oluşmuştur. Güneş battıktan hemen sonra görülmesinden dolayı Çoban Yıldızı da olarak bilinir. Su ve havanın olmadığı Merkür’de sıcaklık, gündüz 400°C’ ye, gece ise -175°C’ye düşer. Bu gezegenin yüzeyindeki yüzbinlerce meteor kraterlerinin göktaşlarının düşmesiyle oluştuğuna inanılmaktadır.

2. Venüs

Atmosferi % 96,5 karbondioksit, % 3,5 azot gazından ibarettir. Ay’dan sonra en parlak olan bu gezegen de Dünya’mızdan akşam veya sabah yıldızı olarak görülür. Bulutlarla kaplı olan Venüs atmosferi, gizemli bir görünümdedir. 45-60 km yükseklikte üç atmosfer katınının yer aldığı bu gezegendeki bulutlarda sülfürik asit ve su damlaları tespit edilmiştir. Burada sıcaklık 460°C’ye kadar çıkar.

Güneş Sistemi

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Uzayda sayısı bilinmeyen galaksi (gökada) sistemlerinden birini de Güneş’in içinde bulunduğu galaksi sistemi oluşturur. Bu sisteme Samanyolu Galaksisi denir.

Güneş’in çekim alanında, Dünya’mız da olmak üzere 9 gezegen, 62 uydu (Dünya’mızın uydusu Ay gibi), 30 bin küçük gezegen, binlerce kuyruklu yıldız ve sayısız meteorlar bulunur. Araştırmalar ilerledikçe yeni gezegen ve uydular keşfe­dilmektedir.

Bulunduğumuz galaksinin özelliğini belirtmek bakımından Güneş, gezegenler, asteroid kuşağı, Samanyolu, diğer gökcisimleri hakkında özlü bilgiler verilecektir.

Dünya’mızı aydınlatan Güneş ortalama büyüklükte olan bir yıldızdır. Diğer yıldızlara göre Dünya’mıza en yakın olan yıldız olduğu için ayrıntılı olarak inceleme imkânı doğmuştur.

Güneş sistemindeki kütlenin % 99,86’sını oluşturan Güneş, % 92 oranında hidrojen, % 7,8 oranında helyumdan ibarettir. Güneş’in yapısı hidrojenin helyuma dönüşümü ile füzyonun oluştuğu çekidek, radyoaktif kuşak, konvektif kuşak, fotosfer, kromosfer ve bunun üzerinde iğne şeklinde yanıp sönen bir kuşaktan oluşur.

Güneşi üç bölümde inceleyeceğiz:

1. Güneşin Çekirdeği

2. Fotosfer

3. Güneşin Dış Tabakası

  Yukarı çık!