Dünya Saat Dilimleri

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

Her 15°lik meridyen için saatin doğuya doğru ileri, batıya doğru geri alınması, ülkeler arasında karışıklığa yol açmıştır. Bu durumu önleyerek uluslararası bir saat dilimi tespit etmek amacı ile 1884 yılında VVashington’da uluslararası bir kongre tertiplenmiştir. Daha o tarihlerde Dünya’nın her tarafı veya her ülke için geçerli olan saat dilimleri tespit edilmiştir.

Başlangıç Meridyeni olarak İngiltere’deki Greenvvich gözlem istasyonundan geçen meridyen esas alınmıştır. Ortasından Başlangıç Meridyeni’nin geçtiği dilimden başlanarak 15 meridyen ara ile tarih değiştirme çizgisi olan 180° Doğu meridyenine kadar numara ve harflerle saat dilimleri ayrıl­mıştır.

Başlangıç meridyeninin bulunduğu saat dilimi sıfır numaralı dilim sayılır. Ortasından 15° Doğu meridyeninin geçtiği dilime 1, ortasından 30° Doğu merid­yeninin geçtiği dilime 2 ve 45° meridyeninin geçtiği dilime 3 numaralı saat dilimi olmak üzere dilimlere ayrılmıştır veya bu dilimler harflerle gösterilmiştir.

Ekinokslar ve Solstis

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Ekinokslar: 20 – 21 Mart ile 22 – 23 Eylül günlerinde güneş ışıkları öğle zamanı Dünya’mız Ekvator’una noktasal olarak dik açı iie gelir. Ancak, ekliptik düzlemi ile Ekvator düzlemi çakışmamaktadır. Yengeç ve Oğlak dönenceleri ise güneş ışıklarını 66033′ lik açı ile alır. Kuzey Kutup (Arktik) ve Güney Kutup (Antarktik) dairelerine ise güneş ışıkları 23°27′ ‘lik açı ile gelir.

Bu dönemde gece ile gündüz eşit olur ve Kuzey Yarım, Küre ile Güney Yarım Küre aynı derecede aydınlanır. Örneğin kutuplar hariç, Güneş sabah saat 6’da doğar ve akşam 6’da batar (Şekil 2.8). Ancak Ekvatordan kutuplara, yani yüksek enlemlere doğru gidildikçe, öğle zamanı Güneş’in ufuk üstündeki yükselişi azalır.


Yine bu günlerde Güneş, kutuplar hariç, bütün enlemlerde tam doğudan doğar ve tam batıdan batar. Güneş öğle zamanı Ekvator’da, yatay düzlem üzerinde dik olarak yükselir ve her saat yatay düzlemle 15°’lik açı yapar. Yani Güneş’in sabah saat altıda doğduğunu kabul edersek, ufuk üzerindeki yükselişi saat 7’de 15°, saat 8’de ise 30° dir.

Dünya Ekseninin Eğimi, Mevsimlerin Oluşumu

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünya’mız Uzay boşluğunda tam kuzey-güney yönünde dik olarak değil, bilâkis sürekli olarak ekliptik veya yörünge düzlemi ile 23°27‘lık açı yapar. Başka bir anla­tımla, Dünya’nın kutuplardan geçen ekseni ile ekliptik düzlem arasında 66°33′ lık, kutup noktası ile dikey eksen arasında ise 23°2T lık açı bulunur.

Dünya’nın Hareketleri ve Aydınlanması

Tarih: 22 Haziran 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

Dünya, hem kendi hem de Güneş’in etrafında bir yörüngede döner. Dünya, Güneş etrafındaki elips şeklindeki bir yörünge üzerindeki dönüşünü 365 gün, 5 saat, 48 dakika ve 45.51 saniyede tamamlar. Bu süreye bir takvim yılı denir. Güneş elips şeklinde olan yörüngenin bir odak noktasında bulunur. Bu yörüngede Dünya, Güneş’e her zaman aynı uzaklıkta değildir. Nitekim Dünya, kış döneminde Güneş’e en yakın, yaz döneminde ise en uzak mesafede bulunur.

Ayrıca Dünya’nın, bu yörünge etrafında Güneş’in çevresini dolaşması aynı hızda olmamaktadır; Dünya, yörüngesi üzerinde Güneş’e en yakın olduğu kış döneminde daha hızlı, Güneş’e en uzak olduğu yaz döneminde ise en yavaş hareket eder. Dünya’nın Güneş’ten olan uzaklığı, Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak günü, 146.4 milyon km ve Güneş’e en uzak olduğu 4 Temmuz günü 151.2 milyon km’dir.


Ortalama bir değerle Dün- ya’nın Güneş’e olan uzaklığı 149.6 milyon km, Güneş etra­fındaki ortalama hızı ise saat­te 107 bin km veya saniyede yaklaşık olarak 30 km’dir. Dünya’nın Güneş’ten uzak olduğu döneme aphelion (afelyon), en yakın olduğu zamana perihe- îion (periheiyon) denir. Ekliptik düzlemle Dünya’nın ekseni arasında 23°27′ lık sabit bir açı vardır.

  Yukarı çık!