Danimarka

Tarih: 8 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

danimarka bayrağıYüzölçümü: 43.076 kilometrekare.

Nüfusu: 5 milyon 134 bin.

Önemli şehirleri: Kopenhag (başkent), Alborg, Viborg, Arhus, Herning, Horsens, Esbjlery, Odense, Thisted.

Danimarka, Avrupa’nın kuzeyinde, Baltık denizi ile Kuzey Denizi arasında yer almaktadır. Danimarka, Kattegat takımadalarını ve Jutland yarımadasını içine alır. Takımadalar, deniz yüzeyinden alçak ovalardan ve yüksek olmayan tepelerden oluşur. Devletin merkezi bu takımadalardan biri olan Sjaelland’dadır. Adaların en büyüğü Sjaelland’dır. Lolland ve Fyn bu takımadaların büyüklük bakımından İkincisi ve üçüncüsü durumundadır. Ada toprakları verimlidir.

Danimarka, Kuzey Avrupa’da bulunan büyük ovanın devamı sayılır. Ülkede iniş ve çıkışlara az rastlanır. En yüksek yeri Jutland
yarımadasında bulunmaktadır. Jutland yarımadası, Danimarka’nın Almanya sınırına kadar uzanır. Bölgede Randers dağı sıralanır (genişliği 125 kilometreyi bulur). Jutland yarımadasının batısında eski buzul çökeltilerinin oluşturduğu kalıntı tepeler vardır. Tekdüze ovalar, buzulların eriyip, suların getirdiği kum kalıntılarından oluşmuştur. Jutland bölgesinin toprakları doğu bölgesine oranla daha verimsizdir.

Çekoslovakya

Tarih: 8 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

çekoslovakya bayrağıYüzölçümü: 127.877

Nüfusu: 15.695.000

Önemli şehirleri: Prag (Başkent), Bratislava, Brno, Ostrava, Usti, Trutnov, Cheb, Pardubice, Prerov, Pizen, Pişek, Budefovice, Presov, Kosice.

Çekoslovakya Avrupa’nın merkezinde ve kuzey yarımkürede yer almaktadır, 127 bin 877 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip Çekoslovakya iki federal cumhuriyetten oluşmaktadır. Çek, Slovak Cumhuriyeti. Çek Cumhuriye-‘ti’nin yüzölçümü 78; bin 863 kilometrekare, Slovak Cumhuriyeti’-nin ise 49 bin 14 kilometrekaredir. Çekoslovakya bir kara ülkesi olmanın dezavantajını çeşitli nehirlerinin Kuzey Baltık ve Karadeniz
ile olan bağlantılarıyla gidermeye çalışmaktadır.

Doğu-batı yönüne doğru uzanan Çekoslovakya’nın sınırlarının uzunluğu 3 bin 472 kilometredir. En uzun sınırı Polonya ile olan sınırıdır. Bunu sırasıyla Almanya, Macaristan, Avusturya ve Sovyet-ler Birliği sınırları izlemektedir. Çekoslovakya’nın batıdaki en uç noktasıyla doğudaki en uç noktası arası 767 kilometre, kuzeydeki en uç noktası ile güneydeki en uç noktası arası ise 468 kilometredir. Çekoslovakya’nın coğrafi merkezi Adriyatik Denizi’nden 477 kilometre, Baltık Denizi’nden 541 kilometre uzaklıktadır. Avrupa’daki konumu nedeniyle dış ticaret ve transit taşımacılıkta çok uygun bir duruma sahip bulunan Çekoslovakya Avrupa’da önemli bir kavşaktır.

Bulgaristan

Tarih: 7 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 3 yorum  |   Yazar:

bulgaristan bayrağıYüzölçümü: 42.823 kilometrekare

Nüfusu: 8.978.000

Önemli şehirleri: Sofya (Başkent) Varna, Filibe, Rusçuk, Razgrad, Şumnu, Plevne, Vidin, Vraca, Yeni Zağra, İslimye, Burgaz…

Kuzeyinde Romanya, batısında Yugoslavya, doğusunda Karadeniz, güneyinde ise Yunanistan ve Türkiye ile çevrili olan Bulgaristan, Balkan ve Rodop sıradağlarının böldüğü verimli ovalar ve vadilerden oluşan bir yüzey yapısına sahiptir.

Bulgaristan’ın doğu-batı doğrultusunda en uzun yeri 450 kilometre, kuzey-güney doğrultusunda en geniş yeri ise 300 kilometre kadardır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan Balkan dağları, Bulgaristan’ı kuzey ve ğüney olmak üzere ikiye böler. Bu dağların en yüksek tepesi 2.375 metre olan Yumrukçal tepesidir. Ülkenin bu iki kesimi arasındaki ulaştırma geçitlerden yararlanılarak yapılır. Bunların baş-lıcaları Şıpka, Demirköprü, Drago-man geçitleridir. Bulgaristan’ın güneybatı kesimi Rodop dağlarıyla kaplıdır. Bu kesimin en yüksek yeri ise Rila dağıdır (2.990 m).

Bulgaristan akarsularının başında Meriç ve kolları ile, Tuna’ya dökülenler gelir. Meriç ve Meriç’-in bir kolu olan Tunca, Rodop; Balkan dağlarından doğar. Meriç’ın bir diğer kolu olan Arda da Bulgaristan’da doğduktan sonra Yunanistan’a geçer.

Tuna ve Tuna’ya dökülen akarsular Balkan dağlarının kuzeyini sular. Bunların başlıcaları Yantra, Osmar ve isker nehirleridir.
Bulgaristan’ın, kuzey bölgesi, güneyde de Meriç havzası ovalıktır. Karadeniz kıyılarından başlayarak Yantra nehrine kadar devam eden kesimine Deliorman denir. Küçük Balkanlar Deliorman bölgesinin güney sınırını oluşturur.

Doğu sınırını oluşturan Karadeniz’in kıyılarında girinti çıkıntı azdır, limanlarından en önemli olanları Varna ve Burgaz’dır.

Belçika

Tarih: 7 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 7 yorum  |   Yazar:

belçika bayrağıYüzölçümü: 11.779 kilometrekare

Nüfusu: 9.897.000

Önemli şehirler; Brüksel (Başkent), Liege, Bruges, Mons, Antwerp, Gent, Hasselt, Namur, Ar-lon, Oostende.

Belçika 11.779 mil karelik yü- . zölçümü ile Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biridir. Ülke 49 derece 30 dakika ve 51 derece 30 dakika kuzey enlemi ile 2 derece 33 dakika ve 6 derece 24 dakika boylamı arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Kuzey Denizi ve Hollanda ile kuşatılan ülke, Federal Almanya, Lüksembug ve Fransa ile çevrilmiştir. Çök girintili çıkıntılı olması nedeniyle oldukça uzun bir sınıra sahip olan Belçika’nın sınır uzunluğu 1.445 kilometredir.

Belçika’nın iklimine okyanus doğrudan etki eder ve kışın sertliğini önler. Ancak sıcaklığın gün içinde bile çeşitlilikler gösterdiği Belçika’da, en sıcak ay olan Tem-muz’un ortalaması -16 derece, en soğuk ay olan Ocak’ın ortalama sıcaklığı 3 derecedir. Kuzeyden gelen soğuk ve güneyden gelen sıcak hava kütleleri yağışı düzenli kılar. Yıllık yağış miktarı 800 milimetredir.

  Yukarı çık!