Buğday

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

buğday nerelerde yetiştirilirBuğday, gündüzlerin hüküm sürdüğü yüksek enlemlerde yazlık buğday 30-40 gün arasında gelişmesini tamamlayarak Eylül ayında hasat edilir. Kanada ve Sibirya ile orta enlemlerde kıtaların iç kısımlarında 1500-2000 m dolaylarında yazdan kışa geçişin âni olduğu bölgelerde bazı yıllar buğday hasat edilmeden kar altında bile kalır.

Güney Yarım Küre’de ise buğday, Kasım başı ile Şubat başı arasındaki dönemde hasat edilir. Bu durumlar dikkate alındığında dünya ölçüsünde hemen hemen bütün mevsimlerde buğdayın hasat edildiği görülür. Dolayısıyla dünya pazarlarına nerede ise yılın her ayı buğday gelir.

Buğday, diğer taraftan sert ve yumuşak olmak üzere de iki gruba ayrılır. Sert buğday kurak, yumuşak buğdaylar ise nemli iklim bölgelerinin buğdayıdır.

Mısır

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

mısır nerelerde yetiştirilirHem geçime yönelik hem de ticarî olarak mısır, çok geniş bölgelerde üretilir. Ana vatanı, Kuzey Andlar ve Orta Amerika’nın eğimli yamaçları ve havzaları olan mısır, dünyanın diğer bölgelerine de yayılmıştır. Hâlihazırda mısır üretimi; tropikal bölgelerde deniz kıyısından başlayıp 2000-3000 m yüksekliğe kadar çıkan yerlerde, çöllerin sulanan kısımlarından Orta kuşağın yağışlı bölgelerine kadar olan alanlarda yapılır. Ülkemizde daha önce yiyecek olarak tüketilen ve Karadeniz Bölgesi’nde bol miktarda üretilen mısır; son yıllarda özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde genellikle sanayi bitkisi ve hayvan yemi olarak yetiştirilir.

Mısırın çok değişik türleri mevcuttur. Her mısır türü, değişik ortam şartlarında yetiştiğinden dünyanın aşağı yukarı her tarafında tarıma alınabilir. Bazı türler, uzun vejetasyon süresinde, bazıları yağışlı ya da yarıkurak, bir kısmı hastalıklı ve diğer fizikî ortam şartlarına dayanıklı sahalarda ekilir.

Pirinç

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

pirinç nerelerde yetiştirilirAna taneli ürünlerden biri olan pirinç, en az üç milyar insanın temel besin maddesidir. Bununla beslenen insanların çoğu Doğu Asya’nın kalabalık nüfuslu ülkeleridir. Başka bir ifade ile, pirinç tarımı ile pirinç tüketim sahaları, aynı bölgede yer alır; pirinç buradaki insanların geleneksel gıdalarıdır.

Öte taraftan dünyada üretilen pirincin büyük bir bölümü, kapçığında birçok mineral ve vitamin ihtiva etmesi nedeniyle kapçıklı pirinç hâlinde yenilir ve Güneydoğu Asya insanlarının ana gıdalarını sağlar; diğer bir bölümü de, diyet için de uygun olan kapçıklarından ayrılmış ve temiz-lenmiş hâlde Amerika ve Avrupa pazarlarında satılır.

2000’de 600 milyon ton olan dünya piriç üretimi 2009’da 679 milyon tona ulaşmıştır. Dünya pirinç üretiminin % 90’a büyük bölümü, Tropikal ve Musonlar Asyası’ na (Çin’in güneyi, Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Vietnam, Taylan ve FİIipinler) aittir. Diğerleri ise genellikle yazları sıcak geçen bölgelerde akarsuların sık sık taşkın yaptığı ovalarda üretilir.

Akarsu Biriktirme Şekilleri

Tarih: 27 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

akarsu biriktirme şekilleri1. Alüvyal taşkın ovaları: Özellikle eğimin az olduğu ova yüzeyinde akarsular, hem eğimin azalması, hem de yayılmasıyla taşıdıkları malzemeyi bırakarak çeşitli birikme şekilleri oluşturur. Böyle sahalarda menderesler çizerek akan akarsu yataklarının kenarlarında taşkın sırasında yataktan taşan suyun yayılmasıyla birikme meydana gelir. Bu birikme sekline doğal set denir. Yataktan taşan suların çukur sahalarda birikmesi ve suda yüzer hâlde bulunan killerin çökelmesi ile de killi olan artbataklık depoları oluşur. Yine menderesler çizen akarsuların menderes büklümlerinin olduğu sahadan taşarak ince malzemeleri biriktirir ve buralarda burun seti depolan meydana gelir. Terkedilmiş akarsu yataklarında biriken killi malzemeden ibaret mecra dolgulan da birikme şekillerine dahil edilir.

2. Birikinti koni ve yelpazeleri: Akarsular dağlık alanlardan taşıdıkları çeşitli boyuttaki malzemeleri, ova ve havzalara açıldıkları kısımlarda, suyun yayılmasına ve hızının azalmasına bağlı olarak biriktirir. Bu şekilde olan birikme sonucu birikinti yelpazeleri oluşur. Çoğu kez yarım daire şeklinde olan bu yelpazelerin merkez^ kesiminde kaba, kenarlarda ise ince malzemeler bulunur. Çok iri malzeme taşıyan seller ise koni şeklinde birikinti konisi oluşturur. Buna birikinti konisi denir. Dağların eteklerinde özellikle birikinti yelpazelerinin birbirlerine birleşmeleri ile az eğimli olan dağ eteği ovalan (piedmont) meydana gelir.

  Yukarı çık!