Kauçuk

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kauçukKauçuk, hem Güneydoğu Asya hem de Güney Amerika’da doğal olarak yetişe” bir ağacın kabukları altındaki sıvıdan elde edilir. Nitekim, Amazon Havzası’na gire-bugünkü Brezilya, Bolivya, Peru ve Ekvador’un yerlileri “Hevea Brezilinsis” denilen bir orman ağacının kabukları altındaki sıvıdan hasıl olan kauçuğu, ağaçlanr kabukların muayyen mevsimlerde yarmak suretiyle sıvıları topluyor ve kendilerine göre top, ayakkabı vs. yapıyorlardı. Amerika kıtasında doğal olarak yetişen kauçukla, ilkönce Fransızların dışında AvrupalIlar pek ilgilenmemişlerdir. Paris ilimle’ Akademisi’nden bir heyet 1735 tarihinde Güney Amerika’ya giderek Güne. Amerika yerlilerinin “kahuçu” dediği bu maddenin istihsal ve kullanılış tarzını tetkik etmiştir. Bu tarihten sonra kavuçuğa karşı olan ilgi artmaya başlamıştır.

800’lerin başında silgi oiarak kullanılan kauçuktan Macintosh adlı bir İskoç, su geçirmez bir madde olarak nasıl yağmurluk yapımında kullanıldığını göstermiştir. Soğukta sertleşerek kırılan kauçuğa elâstikiyet kazandırma konusunda çalışmala’ yapılmış ve nihayet 1839’da Charles Goodyear, kauçuğun nasıl kükürtleneceğin“ ve çeşitli biçimlerde eğrilebileceğim, dayanıklılığını ve yapışmayabileceğini ortaya çıkarmıştır. Böylece kauçuktan çeşitli mallar yapılmaya başlanmıştır.

Pamuk

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

pamukSanayi bitkilerinin başında gelen pamuk üretimi, 1800 yılına kadar pek fazla değildi ve bu nedenle de pamuktan yapılmış elbiseler çok pahalı idi. Çünkü, bu tarihe kadar pamuk liflerinin tohumundan elle ayrılması nedeniyle fazla miktarda üretilememekteydi. Ancak 1793 yılında Eli Whitney’in çırçır makinesini icat etmesi ile pamuk çekirdeğine sıkıca bağlı olan liflerin kolayca elde edilmesi mümkün oldu. Böylece bir ayda bir insanın elle elde ettiği pamuk miktarı, çırçır makinasının devreye girmesi ile bir günde tamamlandı. 1700’lerden sonra yapılan diğer icatlarla da pamuk liflerini iplik hâline getiren makineler yapıldı ve pamuktan yapılmış kumaşlar yaygınlaşmaya başladı. Günümüzde ticarî pamuk, önemli ölçüde Hindistan’ın Dekkan Platosu, Çin, Pakistan ile Türkistan (Karakum) ve Özbekistan (Kızılkum) çöllerinin sulanan kesiminde üretilir.

Pamuğun kalitesini genellikle liflerin uzunluğu belirler. Uzun lifli pamuk, kaliteli kumaşların dokunmasında ve bazı lâstiklerin içinde katkı maddesi olarak kullanılır. Bu nedenle uzun lifli pamuk, kısa lifli olana nazaran pahalıdır. Uzun lifli pamuk türlerinden biri Mısır’da yetiştirilir.

Kahve

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kahveTarımsal ürünlerin bir bölümü tamamen veya kısmen içecek üretiminde kullanılır. Meselâ, mısırdan Bourbon viskisi, arpadan malt (mayası), Iskoç viskisi ve bira üretilir. Pirinçten ise pirinç şarabı bile imal edilir. Alkol ihtiva etmeyen ana içkiler; kahve, çay ve kakaodan yapılır. buğday

Kahve, Etiyopya (Habeşistan)’nın yüksek plâtolarında ilk olarak kültüre alınmış ve sonra 14. ve 15. asırda Arabistan’a getirilmiştir. Burada özellikle Yemen’den Hindistan ve Doğu Hint adalarına yayılmıştır. Cava önemli miktarda kahve üreten bölgeler arasına girmiştir.

Şeker Kamışı ve Şeker Pancarı

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 1 yorum  |   Yazar:

şeker kamışı şeker pancarıŞeker kamışı tropikal bölgelerde, az miktarta da subtropiklerin ılıman bölgelerinde yetiştirilir, şeker pancarı ise orta enlemlerin sulanan kurak ve nemli bölgelerinde üretilir. Eskiden şeker pancarından bol miktarda üretilen şeker, günümüzde daha çok şeker kamışından sağlanır.

Şeker kamışı, Güneydoğu Asya’nın doğal bir bitkisidir. Buradan nemli tropiklere ve tropikal çöllerin sulanmaya alınan kesimlerine kadar yayılmıştır. Şeker kamışının şeker ihtiva eden özsuyu, tropikal bölgelerde yağışın bol olduğu dönemden hemen sonra meydana gelen güneşli ve az yağışlı günlerde oluşur.

Bundan böyle kaliteli ve verimli şeker kamışı, savanlı iklime sahip tropikal ve nemli subtropikai bölgelerin çok sıcak kesimlerinde ticarî amaca yönelik olarak yetiştirilir. Dünya şeker kamışı üretiminin % 60’ı Brezilya, Hindisan ve Çin’de üretilir; diğer önde gelen ülkeler; Tayland, Pakistan, Meksika, Kolombiya, Avustralya, Arjantin, Çin ve ABD’dir.

  Yukarı çık!