Domuz (Hayvancılık)

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

domuz hayvancılığıHızla üreyen, kısa zamanda fazla et üretimi yapan ve sığırlara göre adaptasyon kabiliyeti fazla olan domuz, tropiklerden kuzey orman alanlarına, ovalardan Andlar gibi dağlık alanlara kadar olan sahalarda beslenir.

Hindistan’da çok sayıda domuz olmasına rağmen, bunlar tabir uygun ise ortalıkta dolaşarak artık, çöp ve uygun olmayan yiyeceklerle beslendiği için ekonomik değeri yoktur. Domuz besiciliği bakımından önde gelen ülkeler Çin, ABD, Almanya, ispanya ve Brezilya’ dır. Sadece Çin, dünya domuz eti üretiminin yarıya yakınını üretmektedir.

Süt Hayvancılığı

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

süt hayvancılığıBu hayvancılık Kuzey Avrupa ve ABD’nin kuzeydoğu kesiminde yaygındır. Küçük ölçüde süt hayvancılığına Güneydoğu Kanada ve Avustralya ve Yeni Zelanda’da rastlanılır. Bilindiği gibi, süt ineklerinin çoğu, verimi yüksek otlakların yer aldığı serin ve hatta soğuk bölgelerde beslenmektedir.

Batı Avrupa’da iklim şartlarının serin ve nemli olması, çayır vejetasyonunun optimum büyümesi, hayvanların beslenmesi için de uygun şartlar oluşturur. Bu nedenle Batı Avrupa süt hayvancılığı açısından son derece ileri durumdadır. Yine bundan dolayı, Güney İsveç’ten Kuzeybatı Fransa’ya kadar uzanan sahil kuşağında ve Britanya adalarında yoğun olarak süt inekçiliği yapılmaktadır.

Balıkçılık ve Deniz Ürünleri

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

balıkçılık, deniz ürünleriAsırlardan beri insanlar yiyeceklerinin bir bölümünü akarsu, göl ve özellikle denizlerden balık tutarak temin etmişlerdir. Başlangıçta toplayıcılık ve geçime dayanan balıkçılık günümüzde dünya ölçüsünde ayrı bir iş kolu ve buna bağlı olarak kurulan bir sanayi şekline dönüşmüştür. Balıkçılık konusunda ilk bilgiler; Çin, Mezopotamya ve Mısır’a kadar dayanır. Burada balıkçılığın önemli bir meslek hâline geldiği ve belli toplumiarın balıkçılık konusunda uzmanlaştıkları belirtilmektedir.

Eskimo ve Güney Denizi adalarındaki halkın folklorunda balıkçılığın ayrı bir yeri vardır; buralarda balıkçılık konusundaki hüner, maharet ve kahramanlıkları konu alan hikaye ve masallar söylenir. Örneğin Norveç ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde balıkçılıkla ilgili seyahatlari konu alan hikayeler anlatılır. Kuzey Amerika’nın Pasifik sahillerinin geniş bir bölümündeki halk, somon balıkçıları olarak bilinir.

Tütün

Tarih: 28 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Çok yıllık bir bitki olan tütünün, Cristof Kolomb’un seyehati sırasında Küba’da içildiği tespit edilmiştir. Amerikalılar kabile seremonileri sırasında ve ilâç olarak kullanmışlardır. Ispanyollar keşifleri esnasında tütün bitkisini Amerika’dan Avrupa’ya getirmişler ve ayrıca Kuzey Amerika’da tütün üretim sahaları kurmuşlardır. Tütün kullanılmasının yaygınlaşması, 1560 yıllarına doğru olmuş ve o tarihte Portekiz’in Fransız elçisi Jean Nicot, migren tedavisi için tütün tozunu Fransa’nın bir sağlık merkezi olan Catherine de Medicis’e göndermiş ve tütün ilâç olarak önem kazanmıştır. OsmanlI Devleti’nde ilk tütün üretimi, 17. yüzyılın başlarında Selanik’te yapılmaya başlandı. OsmanlIlarda başlangıçta yasaklanan tütünün 1874’te üretilmesine, ancak kıyılarak sigara yapımının tekelleştirilmesine karar verildi.

Farklı iklim koşullarında yetişmesinden dolayı tütün dünyada çok geniş bir alanda üretilir. Amerika’da Kanada sınırında St. Lawrence vadisi tütünün kuzeydeki en uç yetişme sahasını oluşturur. Güney Isveç’den Rusya’nın merkezi kesimlerine ve ekvatoral bölgeye kadar olan sahada yetiştirilir.

  Yukarı çık!