Turizm

Tarih: 17 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

turizmTurizm; insanların özellikle uzun süreli tatilleri esnasında bilgi ve görgülerini artırmak, çeşitli doğa ve tarihî eserlere karşı olan meraklarını gidermek, çeşitli ülkelerdeki toplumların kültürel özelliklerini, geleneklerini incelemek, önemli tarihî-arkeoloji sahalarını öğrenmek ve dinlenmek amacı ile yaptıkları seyahatleri kapsamaktadır. Turizm etkinliklerinde her ne kadar seyahat veya gezme unsuru varsa da bu faaliyette esas olarak başka bir ortamın kültürel ve tarihî özelliklerini öğrenmek, çeşitli sportif ve eğlence faaliyetlerinden yararlanmak yatmaktadır. Bu nedenle turizmde esas aktivite çekiciliğe dayanmaktadır.

Esas itibariyle turizm faaliyetleri;

1. Vücudun ve zihnin dinlenme ve tazelenmesine yönelik gezi ve dinlenmeleri,

2. Sağlık amacı ile temiz hava ve güneş ışığından ve şifalı sulardan faydalanmayı,

3. Yürüyüş, dağcılık ve kayak yapma gibi sportif faaliyetleri,

4. Salt eğlence, zevk ve heyecana yönelik eğlenceleri,

5. Yabancı yerlere olan ilgi, önemli tarihî ve kültürel kurumlar, sanat, edebiyat, müzik, festivallere karşı duyulan ilgiyi gidermeyi ve öğrenmeyi,

6. Dost ve akraba ziyaret etmeyi,

7. Özel kişisel inançlar nedeni ile kutsal yerleri ziyaret (Hac gibi) etmeyi ve ibadet yapmayı,

8. Meslek ya da iş nedeni ile başka ülkelerde ve yerlerde çeşitli toplantıları kapsamaktadır.

Uluslararası Havayolları ve Havalimanları

Tarih: 16 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

havayolları havalimanlarıDünyada gerek kıtalar arasında gerekse ülkeler arasında yolcu taşımacılığında ana hava yolları ve terminal merkezi olan hava limanları vardır. Örneğin Avrupa’dan Güney Afrika’da Cape Town’a, Brezilya’da Rio de Janerio’ya gidiş geliş Avrupa’da Londra, Madrid, Frankfurt, Paris hava Umarları aracılığıyla olmaktadır.

Dünyada hava yollarının en yoğun olduğu Avrupa’da hava yolları, kıtanın merkezi ve batı kesiminde yoğunlaşmıştır. Ayrıca Avrupaki hava limanları, Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’ya giden uçakların da terminali durumundadır. Bu kıtadaki ülkeler küçük olduğundan ülke içi ulaşımdan ziyade ülkeler arası ulaşımda hava yolu tercih edildiğinden yolcu taşıma payı da fazladır.

Anglo-Amerika

Amerika Birleşik Devletleri: Dünyada hava ulaşımının en yaygın ve en gelişmiş olduğu bir ülkedir. Nitekim ülkede 11 binden fazla hava alanı ve birkaç bini aşan uçaktan oluşan filo yılda 1 milyardan fazla yolcu taşımaktadır. Dünya hava ulaşımındaki trafiğin üçte biri kadarı ABD sınırları içinde geçmektedir. Ülkede 15 büyük kent hemen hemen bütün trafiğin cereyan ettiği hava yolu üzerinde bulunmaktadır (Tablo 6.3). Bu kentlerde birden fazla hava alanı vardır. Örneğin New York şehrine üç hava limanı hizmet vermektedir. Özellikle ABD’deki büyük hava limanlarında bazı günler saatte 80’i aşkın uçak iniş-kalkış ve günde ortalama 20 bin yolcu giriş-çıkış yapmaktadır; bazen de 100 bini aşar. Haftalık ortalama 2000’in üzerinde olan uçak iniş-kalkışı yazın daha da artar. ABD, ulus lararası alanda en fazla yolcu taşımacılığının olduğu ülkedir. Örneğin ABD’de 2009’da Atlanta 88, Chiago, 64, Los Angeles 56.5, Dallas 56, Denver 50.1, New York 45, Las Vegas 40.5, Houston 40 milyon yolcu iniş-binişinin olduğu hava limanlarıdır.

Deniz Yolları Ulaşımı

Tarih: 16 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

deniz yolları ulaşımıDeniz yolu ulaşımı ulaşım iktisadı ile uğraşanlar tarafından; 1)15. yüzyıla kadar olan devre, 2) 15-19. yüzyıllar arasındaki devre, 3) 19. yüzyıl ve sonraki devre olmak üzere üç devreye ayrılmıştır; 1. döneme sahillere bağlı denizcilik devresi denilir; bu devrede Akdeniz’de gemi ile bir günde katedilen mesafe 170 km kadardı. 2. devre ise açıkdeniz yolu ile ulaşım devri olarak tanımlanır; bu devrede pusula, dürbünün kullanılması, kartoğrafya ve astronomi ilminin gelişmesi ile deniz yolu ulaşımında önemli ilerlemeler olmuş ve bir günde katedilen mesafe 250 km’yi bulmuştur.

Christopher Colombus (Kristof Kolomb), Vasco de Gama gibi ünlü denizciler zamanımızdaki deniz ulaşımının temellerini atmışlardır. 3. Modem dönem diyebileceğimiz 3. devrede ise sanayi ve teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak buharla işleyen, hatta nükleer enerji ile çalışan gemilerin ve dev tankerlerin de katılmasıyla deniz ulaşımı hızla gelişmiştir. Nitekim, 1819’da 300 ton yük taşıyan 90 beygir gücündeki ilk buharlı gemi “Savannah” okyanusu geçmiş ve daha sonraları ise 500 bin tonun üzerinde yük gemileri ve birkaç bin kişi alan okyanus aşırı sefer yapan gemiler yapılmıştır.

Deniz Ulaşım Araçları ve Özellikleri

Tarih: 15 Eylül 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

Dünyada özellikle kıtalararasında taşınan çeşitli maden, tahıl, çeşitli eşya, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın esas yükünü, çeşitli özellikte yapılmış olan tankerler üstlenmektedir. Eğer deniz ulaşımı olmasaydı uluslararası ticaret, enerji ve sanayi alanında ilerleme günümüzdeki düzeyine ulaşamazdı. Örneğin Rusya’nın ABD’den ithal ettiği milyonlarca ton buğday taşınamazdı, yine milyonlarca ton kömür ve petrol sevkiyatı da olmazdı; dolayısıyla insanların beslenmesi, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişme meydana gelmezdi ve çoğu ham madde ve enerji kaynaklarından yoksun olan Japonya bugünkü seviyesine ulaşamazdı. ABD, günde 13 milyon varil petrol ithal edemezdi. O bakımdan deniz yolu taşımacılığı, insanların beslenme ve çeşitli ihtiyaçlarını gidermesinde kalp damarları görevini üstlenir.

deniz ulaşım araçları

Deniz ticaret filosu ve taşıdığı yükle ilgili verilen rakamlar işin boyutunu açıkça göstermektedir. 20. yüzyılın başında ticaret filolarının toplamı 23 milyon gros ton’dan, 1961’de 135 milyon, 1969’da 227 milyon, 1974’te 331 milyon, 1985’de 416 milyon, 1994’te 437 milyon, 2004’te 575 milyon gros tona ulaşmıştır. Bu değerler, deniz ticaret floşundaki taşımacılık ve büyümenin ne denli önemli ve yüksek olduğunu göstermektedir.

  Yukarı çık!