Jeopolitika

Tarih: 7 Temmuz 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikaJeopolitika, ülkelerin mevcut bulunduğu coğrafi konumlarından dolayı elde ettikleri, siyasi, ekonomi vb. güçlerinin genel adıdır.

Jeopolitik açısından bir görüş MAHAN tarafından ortaya atılmıştır. Mahan’ın ana düşüncesi, Ratzel tarafından benimsenen karaya yani Avrasya’daki “kalp ülkesi”ne sahip olan güçlerin, deniz hâkimiyetini de ele alabileceği noktasındaydı. Bunun yanında karşı bir güç olarak da Anglo-Amerika (Kanada ve ABD)’yı elinde tutan gücün de dünya hâkimiyetinde söz sahibi olabileceği yönündeydi. Nitekim Mahan, Asya’da Rusya’nın genişlemesinin deniz kuvveti ve üstünlüğü ile engellenebileceğini ve bu sayede Rusya’ nın abluka altına alınabileceğini savunmuş, Rusya’nın açık denizlere ulaşabilmesinin ancak Çin üzerinden olabileceğini bir bakıma tavsiye etmiştir.

Mahan, bir devletin denizcilikteki gelişmesinin önemine dikkat çekerek, bir ülkenin millî gücünü ortaya koyan en önemli coğrafî etkenin, o ülkenin arazisinin genişliğine değil, ülkenin kıyı çizgisinin uzunluğuna ve limanlarının ekonomik aktivitesine dayandığını vurgulamıştır. Bilhassa denizaşırı gelişmelerde bir ülkenin sahip olduğu deniz sınırlarına çok önem vermiştir. Bu görüşe göre Hawaii adalarına sahip olan ülkenin Karaip Denizi’ni de kontrol edebileceği üzerinde durulmuştur. Aynı zamanda özellikle Hawaii adalarının ABD’yi Asya’dan gelecek istilâ hareketlerini durdurabilecek bir konumda olduğu belirtilmiştir.

Jeopolitik Görüşler/Akımlar

Tarih: 1 Temmuz 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikCoğrafyada alan mefhumuna bağlı olarak jeopolitik ve siyasî coğrafyada da kara, deniz ve hava hâkimiyetine dayanan görüşler, zaman ve mekâna göre önem kazanmıştır. Hâkimiyet unsuru, değişen dünya koşullarına göre siyasî coğrafyacılar ve jeopolitikle uğraşanlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Siyasî coğrafyada belirtilen görüşlerin bazılarını, kimi devletler ulusal politikalarının yürütülmesinde esas olarak almış ve bu görüş doğrultusunda politikalarını yönlendirmiştir. Bu nedenle siyasî coğrafyadaki görüşlerin dünya siyasetinde son derece önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu başlık altında siyasî coğrafyadaki bazı görüşlere yer verilecektir.

Jeopolitiğin önemi ve bununla ilgili görüş ve düşünceler, 1800’lü yılların ortalarından itibaren ortaya atılmış, zamanla gelişerek günümüzde ayrı bir araştırma alanı ve bilim dalı hâline gelmiştir. Günümüzde jeopolitik, gelişmiş ülkelerde bazen siyasî coğrafya bünyesinde işlenir, bazen de ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınır. Özellikle askeri alanda jeopolitiğe ayrı bir önem verilir. Ülkemizde jeopolitik alandaki gelişmeler ve görüşler, 2002 yılından itibaren yayıma geçen Jeopolitik Bilimsel ve Araştırma Dergisi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Jeopolitik

Tarih: 26 Haziran 2013  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

jeopolitikJeopolitik; jeo yer ve politika sözcüklerinden oluşan bir terim olup coğrafî konuma göre devlet idare etme sanatı ve siyaseti anlamına gelir. Jeopolitiğin esas amacı; bir ülkenin bulunduğu coğrafî konuma ve/yeya özel yere göre gerek ülke, gerekse ülke dışında belirleyeceği siyaseti, izleyeceği yolu ve yapacağı planlamayı, geniş anlamda uygulayacağı stratejiyi belirlemektir. Bir bilim dalı ve araştırma konusu olarak jeopolitik, 19. yüzyılın sonlarından itibaren dünya gündemine gelmiştir. Jeopolitik, coğrafyanın tüm dallarını dikkate alarak ve zaman sürecini kullanarak geleceğe ait hedefler gösterir; hükümler ve sonuçlar çıkarır.

Ülkelerin jeopolitiğinin belirlenmesinde ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasında coğrafi konum son derece önemlidir. Bunun yanında devletin sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel özellikleri ile askerî gücü de büyük önem taşımaktadır. Ayrıca jeopolitikte; bir ülkenin yakın ve uzak komşularının siyasî rejimi, nüfusu, eğitim seviyesi, ekonomik kaynakları vb. son derece önemlidir.

Fransa’daki Gezilecek Görülecek (Turistik) Yerler

Tarih: 11 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 4 yorum  |   Yazar:

Fransa hakkında genel bilgiye, Fransa coğrafyası, kültürü, nüfusu, dili ve diğer özellikleri hakkında bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Pompidou Kültür Merkezi (1977 Fransa)

Seinne Nehri’nin sağ yakasında Paris’teki Beaubourg bölgesindeki Rue du Renard’da yer alıyor.

pompidou kültür merkeziGaleriler müzeler kütüphaneler konser salonları. Ancak sağlam klasik binalarda bulunan bu tip yerler uzun süre boyunca ilham perilerinin kutsal tapınakları sayıldı. 1970’lerde Paris’te sanata dair inanışları bir kenara iten mimaride bir dönüm noktası sayılan çok amaçlı bir kültür merkezi yapıldı. Centre National d’Art de Culture Georges Pompidou unutulması kolay bir bina değil. Dış cephesinde aşağı- dan yukarıya renkli devasa boruların uzandığı ön tarafta boruların arasından bir asansörün süzüldüğü bina bir fabrika ya da petrol rafinerisine benzetilmiştir. Ancak bu görüntü put kıran olma isteğinden kaynaklanmıyor. Modern teknolojide değişim yolu açılınca mimarlar ısıtma ve su borularını elektrik kablolarını ve havalandırma sisteminin duvarlar ardına saklama gereği duymadı. Bu şekilde bunların bakım ve onarımı da kolay olacaktı.

Bazıları bu yaklaşımı çirkin diye nitelendirdi. Diğerleri ise iç mekana normalde olmayan bir esneklik kazandırdığı için bu tarz mimariyi çok cesur ve dahiyane bir fikir olarak değerlendirdi. Kütüphane modern sanat müzesi endüstriyel tasarım alanı ve müzikal araştırma kurumu olarak hizmet edecek bir bina tasarım yarışması duyurulduğunda 49 ülkeden 681 mimarın projesi teslim edilmişti. Jüri üyelerine göre tüm bu özellikleri en iyi şekilde bir araya getiren projenin sahibi mimarlar Renzo Piano ve Richard Rogers idi.

Paris’in Beaubourg bölgesindeki Pompidou Kültür ve Sanat Merkezi’ne genelde sadece Beaubourg deniyor. 1930’larda temizlenen bölge 1971’de kazanan projenin yapı çalışmaları başlayana dek sahipsiz kaldı. Bugün burası sadece içerisinde olup bitenle değil önündeki meydanda gösteri yapan hokkabazlar akrobatlar ateş yutanlarla da dikkat çekiyor. Böyle bir alan yaratma fikri yine bu iki mimara aitti. Teslim edilen projelerin arasında sadece onlarınkinde arazinin yarısı Paris’in göbeğinde bir açık alan yaratmaya ayrılmıştı.

  Yukarı çık!