Finlandiya

Tarih: 9 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

finlandiya bayrağıYüzölçümü: 337.000 kilometrekare.

Nüfusu: 4.900.000.

Önemli şehirleri: Helsinki (Başkent), Oulu.Kuopio, Vaasa,Ja-ensuu, Jyvaskla, Tampere, Lappe-enranta, Pori, Lahti. Vantaa, Türkü, Espoo, Kotka.

“Beyaz zambaklar ülkesi” olarak tanınan Finlandiya, Kuzey Avrupa’da, İskandinavya’nın ortado-ğusunda bir devlettir. Doğusunda Sovyetler Birliği, güneybatısında Botni Körfezi, kuzeybatısında İsveç, kuzeyinde Norveç vardır.

İlginç Bilgiler

Son yirmi yıldaki gelişmeler sonucunda, Finlandiya’daki toplumsal güvenlik düzeyi, diğer sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilecek bir standarda gelmiştir. Bu sistem tüm toplumsal riskleri kapsamına al:r. Sosyal sigorta ise, toplumsal sosyal güvenliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca, yurttaşların karar yetkisi sahibi olarak bazı belli başlı sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimine katılmaları da, sistemin demokratik yapısının bir kanıtını oluşturur.

Danimarka

Tarih: 8 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 2 yorum  |   Yazar:

danimarka bayrağıYüzölçümü: 43.076 kilometrekare.

Nüfusu: 5 milyon 134 bin.

Önemli şehirleri: Kopenhag (başkent), Alborg, Viborg, Arhus, Herning, Horsens, Esbjlery, Odense, Thisted.

Danimarka, Avrupa’nın kuzeyinde, Baltık denizi ile Kuzey Denizi arasında yer almaktadır. Danimarka, Kattegat takımadalarını ve Jutland yarımadasını içine alır. Takımadalar, deniz yüzeyinden alçak ovalardan ve yüksek olmayan tepelerden oluşur. Devletin merkezi bu takımadalardan biri olan Sjaelland’dadır. Adaların en büyüğü Sjaelland’dır. Lolland ve Fyn bu takımadaların büyüklük bakımından İkincisi ve üçüncüsü durumundadır. Ada toprakları verimlidir.

Danimarka, Kuzey Avrupa’da bulunan büyük ovanın devamı sayılır. Ülkede iniş ve çıkışlara az rastlanır. En yüksek yeri Jutland
yarımadasında bulunmaktadır. Jutland yarımadası, Danimarka’nın Almanya sınırına kadar uzanır. Bölgede Randers dağı sıralanır (genişliği 125 kilometreyi bulur). Jutland yarımadasının batısında eski buzul çökeltilerinin oluşturduğu kalıntı tepeler vardır. Tekdüze ovalar, buzulların eriyip, suların getirdiği kum kalıntılarından oluşmuştur. Jutland bölgesinin toprakları doğu bölgesine oranla daha verimsizdir.

Çekoslovakya

Tarih: 8 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

çekoslovakya bayrağıYüzölçümü: 127.877

Nüfusu: 15.695.000

Önemli şehirleri: Prag (Başkent), Bratislava, Brno, Ostrava, Usti, Trutnov, Cheb, Pardubice, Prerov, Pizen, Pişek, Budefovice, Presov, Kosice.

Çekoslovakya Avrupa’nın merkezinde ve kuzey yarımkürede yer almaktadır, 127 bin 877 kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip Çekoslovakya iki federal cumhuriyetten oluşmaktadır. Çek, Slovak Cumhuriyeti. Çek Cumhuriye-‘ti’nin yüzölçümü 78; bin 863 kilometrekare, Slovak Cumhuriyeti’-nin ise 49 bin 14 kilometrekaredir. Çekoslovakya bir kara ülkesi olmanın dezavantajını çeşitli nehirlerinin Kuzey Baltık ve Karadeniz
ile olan bağlantılarıyla gidermeye çalışmaktadır.

Doğu-batı yönüne doğru uzanan Çekoslovakya’nın sınırlarının uzunluğu 3 bin 472 kilometredir. En uzun sınırı Polonya ile olan sınırıdır. Bunu sırasıyla Almanya, Macaristan, Avusturya ve Sovyet-ler Birliği sınırları izlemektedir. Çekoslovakya’nın batıdaki en uç noktasıyla doğudaki en uç noktası arası 767 kilometre, kuzeydeki en uç noktası ile güneydeki en uç noktası arası ise 468 kilometredir. Çekoslovakya’nın coğrafi merkezi Adriyatik Denizi’nden 477 kilometre, Baltık Denizi’nden 541 kilometre uzaklıktadır. Avrupa’daki konumu nedeniyle dış ticaret ve transit taşımacılıkta çok uygun bir duruma sahip bulunan Çekoslovakya Avrupa’da önemli bir kavşaktır.

Bulgaristan

Tarih: 7 Kasım 2012  |   Bölüm: Bilgisaçar, Coğrafya  |   Yorumlar: 3 yorum  |   Yazar:

bulgaristan bayrağıYüzölçümü: 42.823 kilometrekare

Nüfusu: 8.978.000

Önemli şehirleri: Sofya (Başkent) Varna, Filibe, Rusçuk, Razgrad, Şumnu, Plevne, Vidin, Vraca, Yeni Zağra, İslimye, Burgaz…

Kuzeyinde Romanya, batısında Yugoslavya, doğusunda Karadeniz, güneyinde ise Yunanistan ve Türkiye ile çevrili olan Bulgaristan, Balkan ve Rodop sıradağlarının böldüğü verimli ovalar ve vadilerden oluşan bir yüzey yapısına sahiptir.

Bulgaristan’ın doğu-batı doğrultusunda en uzun yeri 450 kilometre, kuzey-güney doğrultusunda en geniş yeri ise 300 kilometre kadardır.

Doğu-batı doğrultusunda uzanan Balkan dağları, Bulgaristan’ı kuzey ve ğüney olmak üzere ikiye böler. Bu dağların en yüksek tepesi 2.375 metre olan Yumrukçal tepesidir. Ülkenin bu iki kesimi arasındaki ulaştırma geçitlerden yararlanılarak yapılır. Bunların baş-lıcaları Şıpka, Demirköprü, Drago-man geçitleridir. Bulgaristan’ın güneybatı kesimi Rodop dağlarıyla kaplıdır. Bu kesimin en yüksek yeri ise Rila dağıdır (2.990 m).

Bulgaristan akarsularının başında Meriç ve kolları ile, Tuna’ya dökülenler gelir. Meriç ve Meriç’-in bir kolu olan Tunca, Rodop; Balkan dağlarından doğar. Meriç’ın bir diğer kolu olan Arda da Bulgaristan’da doğduktan sonra Yunanistan’a geçer.

Tuna ve Tuna’ya dökülen akarsular Balkan dağlarının kuzeyini sular. Bunların başlıcaları Yantra, Osmar ve isker nehirleridir.
Bulgaristan’ın, kuzey bölgesi, güneyde de Meriç havzası ovalıktır. Karadeniz kıyılarından başlayarak Yantra nehrine kadar devam eden kesimine Deliorman denir. Küçük Balkanlar Deliorman bölgesinin güney sınırını oluşturur.

Doğu sınırını oluşturan Karadeniz’in kıyılarında girinti çıkıntı azdır, limanlarından en önemli olanları Varna ve Burgaz’dır.

  Yukarı çık!