Biseksüellik

Tarih: 19 Mart 2013  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

biseksüellikBu deyiş, bir kişiyi hem kendi cinsinden (Homoseksüellik), hem de karşı cinsten heteroseksüellik insanlara iten cinsel eğilimleri belirlemektedir. Temel çift-cinselliğin prensiplerini ilk olarak ortaya koyan Freud olmuştur: Her küçük çocuk değişik sapkınlıklar gösterir ve cinsel dürtüleri (libidosu) onu bazen bir cinse, bazen de diğerine ve hatta kendine yöneltir (narsisizm)…

Eğer kız veya erkek, her çocuğun ilk olarak annesiyle bir çift oluşturduğu ve ilk aşkını onda .tattığı kabul edilirse Freud teorileri de mantıklı görünür. Psiko-duygusal gelişim bir engele rastlamazsa, bu sevgi daha sonra karşı cinsten olan ebeveyne yönelir. Biyolojik açıdan testis ve yumurtalıkların tüm bir yaşam boyunca hem erkek (androjen), hem de kadın (östrojen) hormonları salgıladıkları bir gerçektir. Kişinin cinsiyetine göre, bu hormonların miktarları değişecektir “Platon’un anlattığına göre insanlığın başlangıcında erkek ve kadınlardan başka bir de, hem kadm hem de erkek olan eksiksiz bir insan türü daha vardı. Bu yaratık tanrılara karşı geliyor, fakat yapısı onu yenilmez bir hale sokuyordu. Tanrılar, bu duruma bir son vermek için insan ırkını ikiye bölmeye karar verdiler. O zamandan beri eksikliklerine hâlâ alışama-yan bu parçalar, birbirlerini arar dururlar. İşte aşk budur, eksik yarısını bulan her kişi mutluluğu elde edecektir.” (Alexandre Maupertuis, Hıristiyanlıktan Önce Zevk ve Seks. Kutsal erotizm, 1977)

Kalp Rahatsızlıkları

Tarih: 19 Mart 2013  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

kalp rahatsızlıklarıKalbi incelemenin bir yolu elektro-kardiyogram veya E.K.G.’dir. Kalp hücreleri düzenli olarak kasılmalarını sağlayan bir elektrik akıma tâbidirler. Deriye takılan elektrod’lar sayesinde bu elektrik akımındaki değişmeler kaydedilir. Milimetrik bir kâğıt üzerinde çizdirilen veya ekrandan takip edilen elektrik dalgaları kalbin çeşitli yüzeylerindeki hücrelerin durumu hakkında bilgi verir. Kalp ritminde belirebilecek rahatsızlıklar, anjin dö puatrin veya enfarktüs belirtileri incelenebilir.

Kalbin röntgen cihazında incelenmesi, boyutlarını belirlemede yararlı olur.

Ultra-sonografi ise ses dalgalarını kullanarak biçim, kalınlık, kasların hareketi, kapakçıklar ve iri damarlar hakkında kesin sonuçlar verir.

Spor Yoluyla Zayıflama

Tarih: 18 Mart 2013  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

sporla zayıflama yöntemleriKilo almamak için hareketsizlikle ve aşırı beslenme ile savaşılmalıdır. Rejimle birlikte spor en önemli ilaç olarak sunulmaktadır. Bu kilolara karşı savaş arz-talep kanunu ile bağlantılıdır. Kaybedilen kalori fazla ise ve alınan besin normalse, zayıflamaya yol açar. 1 gram yağda 9 kalori vardır. Bir saatlik yürüyüş veya 4 saatlik bir gezinti, 90 ya da 100 kalori kaybına yol açmaktadır, yani bir saat yürüyüşte 10 gr. yağ kaybedilidir. Spor yardımıyla zayıflamanın en iyi yolu, haftada 500 gr. kaybetmektir. Her spor aktivitesi dönüşünde tartılmayın. Terlemek kilo kaybettirir ve otoma-tikman 500 gr. ila 1 kg. kaybedersiniz. Ertesi sabah kalktığınızda bir önceki kilonuza dönmüş olduğunuzu görürsünüz. Haftada bir kere ve hep aynı şartlarda tartılınız, sabah uyanınca, çıplak olarak ve tuvaletinizi yaptıktan sonra tartılınız. Hep aynı tartıyı kullanınız.

Spor İştah Açar

Bu, yanlış bir kanıdır; az bir enerji kaybı iştahınızı açmaz. Tersine çok enerji kaybederseniz; örneğin iki saat boyunca yüzerseniz, 800 kalori kaybeder ve açıkırsı-nız. Eğer 3200 kalori alacağınıza 2800 ya da 3000 kalori alırsanız, hem aç kalmazsınız, hem de 200 ile 400 kalori az almış olursunuz. Bu olayı, haftada iki üç kere tekrar ederseniz, zayıflarsınız. Sonuçta zayıflayabilmek için sporun yanısıra, düzenli bir diyet de uygulamalısınız.

Homoseksüellik (Eşcinsellik)

Tarih: 18 Mart 2013  |   Bölüm: Bilgisaçar  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

eşcinsellik homoseksüelHomoseksüellik, sadece kendi cinslerinden insanlarla cinsel ilişki kuran kişileri tanımlamakta kullanılan bir deyimdir.

Bu genel tanımın bazı ayırımları yapılabilir: “Homofili” erkeklere, “Lezbiyenlik” kadınlara, “Pederastie” (oğlancılık) ise bir yetişkinin çocuğa duyduğu cinsel bağlılığı simgeler.

Halk arasında çok yaygın olan ‘pede’ deyimi hatalı ve yetersiz bir ifade tarzıdır. Pederaste bir yetişkin ile bir çocuk arasındaki bağlılığı ve hatta ilişkiyi anlatırken, genellikle bir erkek çocuktan bahseder. Daha kesin konuşmak gerekirse Ephebophile (Yunanca Hebe, gençlik ve philos, arkadaş) terimi uygun olur. Eski Yunan’da, ‘pederastie’ genelde bir hoca ve talebesi arasındaki eğitim şeklini ifade ederdi. İki erkek arasındaki bu eğitimin cinsel bir yönü olması da şart değildi. ‘Ephebie’ ise, Atina’da genç erkeklere uygulanan yurttaşlık ve askerlik eğitimi sistemini belirtirdi. Birbirine aşık askerlerden oluşan ve çiftler halinde gruplandırılmış bir bölük bile mevcuttu. Birçok zaferin maledildiği bu bölük, sonunda MakedonyalI Philippe tarafından yok edilmişti. Erkekte homoseksüellik sadece Yunanlılar değil, daha birçok eski toplumda olağan kabul edilmişti: Yeni Gine’de yaşayan “Keraki”ler homoseksüelliğe, ergenliğe geçişte ğerekli bir devre olarak bakmışlardı. Sibirya’da yerleşmiş bir başka kavmin erkekleri, hayatlarını yönlendiren dişi ve erkek tanrıların karşısında dini vazifelerini tam olarak yerine getirebilmek için, kadın kılığına girip, bir erkekle ilişki kurmanın gerekli olduğu-na inanmışlardı.

  Yukarı çık!