Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Gagauz (Gagavuz) Türkleri yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
23 Kasım 2012

Gagauz (Gagavuz) Türkleri

Kategori: Tarih

gagauz gagavuz türkleriVaktiyle Balkanların muhtelif bölgelerine serpilmiş olan Gagauz’lar, bilhassa Besarabya eyâletinin Akkerman, Bender ve İsmail havalisinde ve Bulgaristan’ın Karadeniz havzasının bazı kısımları ile Dobruca’da yaşamakta idiler. Sovyet rejimi taksimatına göre ise Moldav Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içerisine alınmışlardır.

1959 sayımına göre genel nüfusları 124.000 kişi olmuştur. 8 yıllık % 2 artışla bugünkü sayıları 150.000’i aşmış bulunmaktadır. Bunların 120.000’i Moldav Cumhuriyetinin: Komrat, Çadırlung Vulkaneşt bölgelerinde; 30.000’e yakm kısmı ise, Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin Odessa eyâletinde yaşamaktadırlar. Küçük gruplar halinde Orta-Asya’ya ve Kazakıs-tana sürülenleri de vardır. Birkaç bini de Bulgaristan’ın kuzeydoğu bölgesinde yerleşmiştir.

Gagauz’ların tarihleri ve menşeleri hakkında, maalesef kesin bü bilgimiz yoktur. Üzerlerinde araştırmalar yapan çeşitli alimlerin ortaya attıkları nazariyeler, eski Türk göçlerine maledilen tarihî bilgi nazariyelerini aşmamaktadır. Bir nevi kültür ve ırk, görüş kombinezonları üzerine kurulan bu iddialar, halâ devam ettirilmekle beraber, Gagauz’ları Kuman’lardan bir kol sayanlar bulunduğu gibi, Siyah Külahlılardan, hatta eski İslav vekayinâ-melerindeki Tork ve Uz’lardan türeme olduklarını kabul edenler de yok değildir.

Polonya bilginlerinden, Balkan Türkleri üzerindeki linguistik ve kültür tarihi araştırmaları ile tanınmış bulunan T. Kowalski, Gagauz’larla Deli – Orman Türklerini etnoge-nez yönünden oldukça eski şimal, OsmanlIların Balkan işgalinden önceki Cenup, nihayet Türk-Osmanlı karmasından vücuda gelmiş bir kavim bünyesi olarak kabullenmektedir.

Bütün bu iddialara rağmen, Gagauz’lar üzerinde araştırmalar yapanlarca, henüz Balkan yarımadasına Osmanlı Türkleri gelmeden önce yani XIV. yüzyıldan evvel bunların gelip buraya yerleştikleri, daha munis görülmektedir Nitekim arzlarında, Osman-lıcadan önceki dil devresine ait bir takım kelimelerin bulunduğu tespit edilmiş bulunmaktadır.

Çeşitli yabancı dil kültürleri tesiri altında kalmalarına rağmen, yine de kendi ana Türkçelerini muhafaza etmişlerdir. Hatta Balkan Türkleri içerisinde Gagauz-ca’ya yakın bir ağızda konuşanlar arasında; Yörük’ler, Kızılbaş’lar, Karamanlı’lar, Surguç’lar, Tozluklu’lar ve saire de vardır.

Klâsik edebiyatları yoktur. Daha fazla folklor ve halkiyat nevinden, Gagauz ağızlı, edebiyatları mevcuttur. Şiveleri iyice işlenmiştir, gramer ve sözlükleri vardır. Bütünü itibariyle, genişçe araştırılmış, haklarında bolca eserler vücuda getirilmiştir.

>> Türk Halkları‘na Geri Dön <<

(Türk BoylarıTürk TopluluklarıTürk Toplumları)


Geri Dön: Gagauz (Gagavuz) Türkleri