Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Karakalpaklar (Karakalpak Türkleri) yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
12 Kasım 2012

Karakalpaklar (Karakalpak Türkleri)

Kategori: Tarih

karakalpaklar karakalpak türkleriAsılları itibariyle X-XII. yüzyıllar Peçenek’leri ahfadından-dırlar. Tarihî kaynaklarda “siyah külâhlılar” yahut sadece “külâhlılar” adiyle geçmektedirler. XII – XIII. yüzyıllarda Kıpçaklar-|a beraber Moğollara tâbi olmuşlardır. Altın-Ordu devleti içerisinde kendi etnik hamur yapısını bulduktan sonra, XVI. yüzyılda Seyhun ırmağı havzasında yerleşmişlerdir. Bir aralık Kalmık’la-jrm akınlarına uğramışlarsa da, her daim kendi varlıklarını koruyabilmişlerdir.

Fakat tarihî hayat gelişmeleri daha fazla Hive hanlığı âkibetine bağlı kalmıştır. Sovyet idare sistemi kurulunca, Muhtar Karakaîpak Sovyet eyaleti olarak tanınmıştır. Kuzey, Doğu ve Batıda Kazak, Güneyde ise Özbek ve Türkmenistan gibi, sözde üç Sovyet Türk Cumhuriyeti sınırlan ile çevrilmiştir. 1930’da Karakalpaklar Kazakistan’a 1932’de nedense bu fikirden vaz geçilerek umumî Rusya sınırları içerisine, 1936’da Stalin’in tensibiyle, muhtar eyalet olarak Özbekistan’a alınmıştır. Yüzölçümü 126.000 kilometre kare olup, 200.000 in üstünde bir nüfusa sahiptir. Çeşitli bölgelere yayılmışlardır. Bir kısmı Afganistan’da yerleşmiştir.

Karâkalpakların tam mânası ile klâsik bir edebiyatları yoktur. Buna karşılık, mazi yadigârı, kahramanlık destanları ile epik eserleri vardır. Daha Altın Ordu. devrinde teşekkül etmiş olan, “Koblan”, “Er Sain”, “Er Kosay”, “Alpamıs” ve “Kırk Kız” gibi epik eserler, bugün bile zevkle söylenmektedir. XVIII. yüzyıl Karakalpak şairleri içerisinde ün salmış olan şair – “jrau’lardan biri Jien Tagay-ülı idi. Şöhretli destancı idi.

“Poskan el” = “Parçalanmış el” adlı destanında şair, ağır ve merhametsiz akmlara uğrayan milletinin, ümitsiz ve insanlığa küskün acılarla, yeni vatan aramakta olduğunu ve bu hengâmede, baba ve annesinin yurttan yurda dolaşmaya takati kalmadan yetim bıraktıkları on-üç yaşındaki zavallı Münaim adlı bir kısın macerasını terennüm etmektedir. “Ata Jurtı Türkistan” adlı destan da, Karakalpak halkının göç ve muhaceret denilen zalim kaderiyle birleştirilmiş ve Jien Tagay-Ulı sayesinde Türkistan illerine yayılmıştır.

Tagay-ülı ile beraber milletini terennüm eden diğer halk şairleri arasında: Eerdalı, Ajiniyaz, Künhoja, Ateş = Oteş, gibileri de vardır. Şair Berdah, Ali Şir Nevaî, Fuzulî, Mahtumkulu’nun eserleri tesiri altında yetişmiş olduğundan, tıpkı muasırı şair Ajiniyaz gibi kahramanlarını, Doğunun ünlü ve iç açan: Leylâ Zü-leyha, Şirin, Zâl, Rüstem, Şah-Sanem, Garip’lerinden almıştır. Hattâ Ajiniyaz, şiirlerini Nevai tarz ve üslûbunda yazmıştır» Hele geniş halk arasında ün salmış olan seksenlik şair Künhoja (1799 -1880), eserlerinde şahsî hayatına yer vermiş, “Şopanlar” adlı şiirinde çobanları, “Orakşılar” adlı diğer bir şiirinde ise orakçıları anlatmıştır.

Nihayet şair Ajiniyaz Kosıbay-Ulı (1824 – 1878) da “Ellerim bardı” – “Ellerim vardı”; “Şıktı ian” = “Çıktı can”, gibi bir çok yanık şiirleri ile Karakalpak şiirini renkleştirmeğe çalışmıştır. Çeşitli “bahsi – jrau”lar tarafından, terennüm edilen bu kabil halk edebî nevileri, Karakalpak edebiyatına ayrıca bir zenginlik vermiştir. Halka tarihini öğreten bu edebiyat çeşnisi, bilhassa “Kosık” lar, halk arasında geniş bir ilgi toplamıştır.

Karakalpak şivesi iki ağıza ayrılmaktadır. Kıpçak-Ncgay şiveleri grubuna girmektedir. Kendine göre özel gramer şekillerine sahiptir.

>> Türk Halkları‘na Geri Dön <<

(Türk BoylarıTürk TopluluklarıTürk Toplumları)


Geri Dön: Karakalpaklar (Karakalpak Türkleri)