Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Hollanda yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
10 Kasım 2012

Hollanda

Kategori: Bilgisaçar,Coğrafya

hollanda bayrağıYüzölçümü: 40.844 kilometrekare.

Nüfus: 14.864.000.

Önemli şehirler: Amsterdam (Başkent), Rotterdam, La Haye, Leeuvvarden, Groningen, Den Hel-der, Alkmaar, Zulder, Haarlem, Zee, Zwole, Utreht, Deventer, Arn-hem, Nimvvegen, Vissingen, Doi-diecht, Breda, Tiİburg.

Hollanda bir Batı Avrupa ülkesidir. Doğusunda Almanya, batısında ve kuzeyinde Kuzey Denizi, güneyinde ise Belçika ile sınırlıdır. Kara sınırlarının hepsi doğal olmayan “yapma” sınırlardır.

Kuzey Avrupa Ovası’nın batısında yer alan ülke, 321 metre yüksekliğindeki Vaalserberg dışında hiçbir yerde 200 metreyi aşmayan düz bir yapı gösterir. Bununla da kalmaz, kimi yerlerde deniz düzeyinden de aşağılara düşerek, Göçük Ülke sıfatını alır. Hatta bu yüzden deniz, yüzlerce kilometrelik kıyı setiyle karadan ayrılmıştır. Suların setlerle önlenip kurutulmasıyla yeni topraklar kazanılmıştır. Zuider Zee Körfezi’nin önemli bir parçası 1932’de doldurularak ülke toprakları genişletilmiştir.

Hollanda’da kanallar da dikkati çeker. Bunlar Ortaçağ’da ülkede gelişigüzel akan ve bu yüzden konut ve ürünlere zarar veren akarsulara, güçlü setlerle belirli yataklara oturtulmuş birer kanal durumundadırlar.

Hollanda toprakları jeoloji bakımından birinci zamandan beri çökmekte olan yerlerdir. Bu çö-küntülü yerlere daha sonra çeşitli tabakalar yığılmıştır. Üçüncü zamanın ikinci yarısında oluşan Hollanda ovaları, bugün en az değişen örneği Campine olan bir kalıntı kütlesi, bir temel seviye ovası ile kuzeybatıya doğru uzanır. Dördüncü zamanda ise, Hollanda’nın kuzey bölümü İskandinav buzullarıyla kaplanmıştır. Humber, Thames ve Escaut nehirleri de Kuzey Denizi’ne yakın bir ye.r-
de birbirlerine yaklaştı. Buzulların gerilemesiyle çok büyük turba yataklarının gelişmesine olanak sağlayıcı süre kazanılmıştır. Bugünkü görünümü yaşadığı o buzul çağının izleridir: Çakıl döküntülerden, kil örtüsüne, buzul-taşlardan, yeri belirsiz bloklara kadar…

Buzultaşlar, Veluwe’den Ni-megue bölgesine kadar uzanan tepelerdir. Buzullaşma gerileyince deniz düzeyi yükselmiş, alçak bölgeler de çok ince bir kum ve kil tabakası ile örtülmüştür.

M.Ö. II. bin yıla kadar bölge surlarla çevriliydi. Daha sonraları Hollanda küçük çapta bir su baskını (Flandre) olayı yaşadı. Bunun sonucu olarak, ikinci bir turba yatakları dizisi oluştu. Bu arada batı kısmında deniz düzeyinin yeniden yükselmesi kumul şeridini parçaladı. Deniz karayı kapladı. Zeeland’dan Wadden Denizi’ne ve oradan Dollart’a kadar geniş körfezlerin oluşumunu sağladı.

Enerji Üretimi

Hollanda’nın elektrik enerjisi üretimi 1938 yılında 3.688 milyon kilovvat saatten 1980 yılında 64.806 milyon kilovatt saate yükselmiştir. Hollanda’da kömür madenleri 1 Ocak 1975 tarihinde kapatılmıştır. Ülkedeki petrol üretimi ilk kez 1943 yılında başlamıştır. Bu yılda üretim bin tona bile ulaşamamıştır.

Dış Ticaret

Hollanda’nın ihracatından en önemli payı Almanya alır. Almanya’nın Hollanda’nın ihracatındaki payı yüzde 30’dur. Almanya’yı ihracatta yüzde 15 ile Belçika ve Lüksemburg izlemektedir. Hollanda’nın ihracatında üçü sırayı yüzde 11 ile Fransa almaktadır.

Hollanda en fazla ithalatı, en fazla ihracat yaptığı ülke olan Almanya’dan yapmaktadır.

Ulaşım

Hollanda’da toplam karayolu uzunluğu 53.222 kilometredir.

Hollanda’da bütün demiryolları N.V. Nederlandsche Spoorvve-gen adlı bir firma tarafından işletilmektedir. Toplam demiryolu uzunluğu 2.880 kilometredir.

Savunma

hollanda hakkında bilgiHollanda’nın güneyindeki Belçika ile doğusundaki Almanya tarafından doğal bir savunma hattı yoktur. Hollanda ordusu 107 bin-kişiden oluşur.

Kara Kuvvetleri’nde askerlik gönülü ve zorunlu olarak iki türlüdür. Kara Kuvvetleri’nin barış zamanındaki insan gücü 72 bin kişidir. Hollanda ordusunun ilginç özellikleri vardır. Omuzların dökülen lepiska saçlı askerlere aynı zamanda sendikalarda örgütlenme hakkı da verilmiştir.

Hollanaa Kara Kuvvetleri’nde

1. Kolordu, NATO kuvvetlerine bağlıdır. 10 tugaydan meydana gelmektedir. Kolordu da 2 zırhlı tugay ye 4 zırhlı piyade tugayı bulunmaktadır. Bu kuvvetlerin bir bölümü Almanya’da üstlenmiştir, lenmiştir.

Ulusal Sınır Komutanlığı’na bağlı kuvvetler, sınır tugayları, güvenlik kuvvetleri ile bazı lojistik birimlerden meydana gelir.

Hollanda Kraliyet Donanması’-nın ana üssü Den Holder’dedir. Diğer küçük deniz üsleri de Flushing ve Curaçao’dadır.

Hollanda Hava Kuvvetleri 1913 yılında kurulmuştur. 19 bin personeli vardır. 9 uçak filosu ile 12 karadan – havaya füze filosuna sahiptir. Kullanılan en önemli savaş uçağı tipi F-16’dır.

Müzik

XV. ve XVI. yüzyıllarda Pierre de La Rue ve İsaac gibi bestecilerin Hollanda’nın çok sesli müziğine büyük katkıları olmuştur.

XVI. yüzyıl sonunda öteki sanat dallarında egemen olan “Hollanda Okulu”nun ulusal anlayışın müzik alanında da etkisini göstermiş, VVillaert, Lassus ve Gom-bert’in bestelerinde yerli motifler ağırlık kazanmıştır. Daha sonra İngiliz, Fransız ve İtalyan bestecilerinin etkisi altında kalan Hollanda müziğinde, XVII. yüzyılda klavyeli çalgılar öne geçmiştir. Yüzyıl sonunda Derosier ve Anders gibi besteciler çok sayıda sonat ve süit bestelemişlerdir.


Geri Dön: Hollanda