Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Fransa yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
09 Kasım 2012

Fransa

Kategori: Bilgisaçar,Coğrafya

fransa bayrağıYüzölçümü: 544.000 kilometrekare

Nüfus: 56.184.000

Önemli şehirleri: Paris (Başkent), Marsilya, Lyon, Toulouse, Nice, Nantes, Strasbourg, Bordeaux

Fransa’da gezilip görülecek turistik yer ve mekanlar için buraya tıklayabilirsiniz.

Fransa’daki dağlar, ovalar ve öteki yüzey şekilleri Avrupa kıtasının jeolojik geçmişinin bir özeti gibidir. Bu özette yapı çeşitliliği de dikkati çeker.

Fransa bu kıtanın batısında yer alır. Doğusunda Alpler, Jura-larve Rhein Nehri, batısında Kuzey Denizi, Manş Denizi, Atlas Okyanusu, güneyinde Pireneler ve Akdeniz, kuzeyinde ise Lüksem-burg ve Belçika bulunmaktadır.

VI. yüzyılda Clovis zamanında Fransa, Paris, Tours ve Orleans ı kapsıyordu.

Verdun Antlaşması’yla (843) Fransa (Francia Occidentalis) kesin sınırlarını biraz daha genişletti. O dönemde Escaut ağzından başlayarak, bir süre Meuse ve Saône çığırlarından sonra Rhöne deltasına ulaşıyordu. Bu dönemin hüKümdarı olan Rex Francorum, kurumsal olarak da bu topraklarda egemenliğini sürdürüyordu.

Ulaşım

1978 yılı sonunda Fransa’da karayolu uzunluğu toplam 940 bin kilometredir. Bu karayollarının 40 bin kilometresi ulusal karayolu, geri kalanı tali karayollarından oluşmaktadır. Fransa’da devlet demiryolu uzunluğu 34.362 kilometredir. Paris metrosu 278 kilometredir. Fransa’da Air France, Uta ve Air inter adlı hava şirketleri vardır.

Fransa’da deniz ticaret filosunda toplam 20 milyon gross tonluk kapasiteye sahiptir. Belli başlı limanları Marsilya, Le Havre, Nantes, Bordeaux, Rouen’dir.

Tarım

Fransa’da tüm toprakların 17.3 milyon hektarı tarım, 1.2 milyon hektarı bağ, 12.9 milyon hektarı otlak ve çayır ve 14.3 milyon hektarı da ormanla kaplıdır. En fazla üretimi yapılan tarımsal ürün şeker pancarıdır. Diğer tarım ürünleri arasında ise buğday, çavdar, arpa, yulaf, patates ve mısırı sayabiliriz. Bunun dışında pirinç ve tütün üretimi de gerçekleştirilmiştir.

Fransa, dünyanın ikinci büyük şarap üreticisi olan ülkedir.

Savunma

Fransa Devlet Başkam, silahlı kuvvetlerin komutanlığı görevini üstlenmiştir.

Devlet Başkanı’na bu konuda Savunma Yüksek Konseyi ile iki komite yardımcı olmaktadır. 5 Temmuz 1969 yılında Ordu Bakanlığı yerine Savunma ile görevli Devlet Başkanlığı kurulmuştur. Fransa kuvvetlerini NATO bünyesinden 1966 yılında çekmiştir.

Kara kuvvetlerinde askerlik süresi 12 aydır. Kara kuvvetlerinde piyade, zırhlı birlikler, topçu, istihkâm, ulaşım gibi temel bölümlerin dışında ayrıca nükleer savaş için eğitimli birlikler bulunmaktadır.

Kara kuvvetlerine ait bir de hafif uçak filosu görev yapmaktadır. Fransız deniz kuvvetlerinin Cher-bourg, Brest ve Toulon’da üç deniz üssü vardır. Fransa’nın üç uçak gemisi, (beş tanesi nükleer başlıklı füze taşıyan) 40 denizaltı-sı, bir kruvazör, 20 destroyer ve 22 firkateyni bulunmaktadır. Donanmaya ait hava kuvvetleri 300 uçak ve 200 helikoptere sahiptir.

Fransa Hava Kuvvetleri 1910 yılında kurulmuştur. 120 bin 640 personeli bulunan hava kuvvetlerindeki savaş uçağı sayısı 600’dür. Hava kuvvetleri 40 savaş filosu, 30 ulaştırma, helikopter ve destek filosu ile 66 üsse sahiptir.

Kültür ve Sanat

Fransız dilinin en eski örneği sayılan Strasbourg Andı’ndan (Serment de Strasbourg) sonra, Fransız edebiyatı çok kollu bir ırmak gibi yüzyıllar boyunca akıp gitmiştir.

fransa hakkında bilgiXII. yüzyılua “Chanson de Geste”lerle birlikte Fransa’ya has, özgün eserler ortaya çıktı. Yine XII. yüzyılda Trubadur ve Truver adı verilen saz şairleri sözlü halk sanatçısı sayıldı.

Frederic Bazite, Euguste Re-noir arkadaşları Monet’rıin çevresinde birleşerek akademizme karşı bağımsızlıklarını savundular. Monet ile başlayan izlenimci resim Renoir, Degas, Pissaro, Ce-zanne ile temsil edildi. 1880 yılında izlenimcilik, artık yerleşik bir üslup durumundaydı. Seurat ile bir tür simgeciliğe yönelen izlenimcilik, Seurat ve Gauguin ile iki değişik kola ayrıldı. Gaugisin Avrupa’nın dışında yeni kaynaklar aradı, resimlerinde insanların çevresi ve doğayla uyum içinde yaşayabileceği bir toplumu yansıttı. Gauguin ve Seurat ile birleşen HollandalI büyük resim ustası Van Gogh daha sonra kendine has güçlü bir resim tekniği geliştirdi. Sanatçı, Fransa’ya yerleşerek XX. yüzyıl sanatının habercilerinden biri oldu.

Seurat genç yaşta ölmüştü, Gauguin yaşamının çoğunu Tahi-ti’de geçirmişti. Monet, Renoir, Cezanne çalışmalarını Paris dışında sürdürmekteydiler. Sözü geçen ressamlar arasında, en yaşlısı Degas Paris’te yaşıyordu. Hayranlarından biri, daha sonra özgün resimleriyle parlayacak bir genç sanatçı Toulouse Lautrec 1890 yılında ona bağlandı.

Müzik

Fransa’da müziğin doğuşunu VIII. yüzyıldan başlayarak kilisede gelişen âyin şarkılarına bağlamak mümkündür.

XI. yüzyıl sonu ile XIII. yüzyıl sonu arasındaki dönemde, Güney Fransa’da Troubadour, Kuzey’de de Trouveres diye adlandırılan saz şairlerinin, Fransız müziğini dinsel etkilerden arıtmada büyük rol oynadıkları görülüyor.

Öte yandan, görece olarak ol-dukçaerkenbirtarihte kurulan ulusal okullar sayesinde operanın da Fransa’da hızla önem kazandığı göze çarpıyor. XVII. ve XVIII. yüzyıllarda önce Lully, sonr ada Ra-meau bu alanda parlak besteleriyle ün kazandılar. Fransa’nın opera alanında büyük başarı kazandığı bu dönemde, Couperin ailesinin piyano müziğine yaptığı katkılar da belirtilmeye değerdir.

XIX. yüzyıl başında Paris, tüm sanat dallarında romantik akımın güçlü bir merkezi oldu. Bu dönemin büyük ismi, modern orkest-rasyonu kuran Berlioz’dur. Fransa’nın yetiştirdiği en büyük senfoni bestecilerinden biri olan Ber-lioz’un hemen ardından Fransa, opera ve operet ve bale alanlarındaki Gounod, Offenbach, Delibes ve Bizet gibi büyük isimler çıkartmıştır ortaya. Bu dönemde bir yabancı Belçikalı Franck, orkestra müziğinde büyük etki yaratmış, birçok da öğrenci yetiştirmiştir.

XX. yüzyıla girilirken Faure, Debussy ve Ravel’den oluşan izlenimci grubun, belirgin bir çizgide gelişen ve yoğun bir kişiselliği yansıtan bestelerinin modern müziğinin gelişimine muazzam bir etki yaptıkları görülür. Çöküş halindeki romantizme tepki gösteren bu gruba meydan okuyan yeni bir grubun ortaya çıkması ise kaçınılmazdı. “Altılar” diye adlandırılan bu grupta esas olarak Ho-negger, Milhaud ve Poulenc’in etkileri günümüzde de sürmektedir. Bu grup, Eric Satie ile birlikte yeni kuşak anlayışını temsil etmekteydi.


Geri Dön: Fransa