Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Finlandiya yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
09 Kasım 2012

Finlandiya

Kategori: Bilgisaçar,Coğrafya

finlandiya bayrağıYüzölçümü: 337.000 kilometrekare.

Nüfusu: 4.900.000.

Önemli şehirleri: Helsinki (Başkent), Oulu.Kuopio, Vaasa,Ja-ensuu, Jyvaskla, Tampere, Lappe-enranta, Pori, Lahti. Vantaa, Türkü, Espoo, Kotka.

“Beyaz zambaklar ülkesi” olarak tanınan Finlandiya, Kuzey Avrupa’da, İskandinavya’nın ortado-ğusunda bir devlettir. Doğusunda Sovyetler Birliği, güneybatısında Botni Körfezi, kuzeybatısında İsveç, kuzeyinde Norveç vardır.

İlginç Bilgiler

Son yirmi yıldaki gelişmeler sonucunda, Finlandiya’daki toplumsal güvenlik düzeyi, diğer sanayileşmiş Avrupa ülkeleri ile karşılaştırılabilecek bir standarda gelmiştir. Bu sistem tüm toplumsal riskleri kapsamına al:r. Sosyal sigorta ise, toplumsal sosyal güvenliğin önemli bir parçası haline gelmiştir. Ayrıca, yurttaşların karar yetkisi sahibi olarak bazı belli başlı sosyal güvenlik sistemlerinin yönetimine katılmaları da, sistemin demokratik yapısının bir kanıtını oluşturur.

Finlandiya’da sosyal güvenlik yönetimi üç ayrı kesime bölünmüştür:

1) Doğrudan doğruya Sosyal İşler ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan birimler,

2) Parlamento denetimi altında ulusal sigorta uygulamasından sorumlu olan Sosyal Sigorta Kurumu (Sil).

3) Üç bakanlığın denetimindeki özel sigorta kurumlan ve örgütlerinin sağladığı sosyal güvenlik. Bu kuruluşların hepsi ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde, bakanlığa bağlıdır.

Sosyal Sigortalar Kurumu’-nuh1 yönettiği Sağlık Sigortası, Finlandiya’da yaşayan herkesi kapsamına alır. Bu sigortaya tıbbi bakım sigortası, hastalık sigortası ve analık sigortası dahildir. Özel ve kamu sektöründeki gezici bakım hizmeti sağlanırken, ciddi ve müzmin hastalıkların tedavisi için gerekli ilaçlar eczanelerde bedava verilir; doktor ücretinin yüzde 60’ı, teşhis ve tedavi ücretinin yüzde 75’i alınır. Diğer hastalıklarda ilaç bedellerinin yüzde 50’si karşılanır. Hükümet, yerel yönetimler ve (Sll)nin ortaklaşa finanse ettiği herkese açık hizmetlerde ise, la-boratuvar tahlilleri, röngenler, diğer muayene ve fizyoterapi parasızdır. Doktorluk hizmeti için ise, az bir ücret alınır. Hastanelerdeki bakım masraflarının yaklaşık yüzde 5 ila 10’unu hastalar öder.

Ulaşım Koşulları

Finlandiya’da hava koşulları ulaşımı oldukçaolumsuz yönde etkilemektedir. Soğuk hava nedeniyle limanlar donmakta, yollar kapanmaktadır.

Demiryollarının toplam uzunluğu 6102 kilometredir. Demiryolları devletindir.

Finlandiya’nın toplam ticari deniz filosu 2.35 milyon gross tonluk 487 gemiden oluşmadadır.

Savunma

finlandiya hakkında bilgiFinlandiya’da askeri eğitim süresi 240 gün ile 330 gün arasında değişmektedir. Toplam askeri güç yedeklerle birlikte gerektiğinde 700 bin kişiyi bulmaktadır. Finlandiya yedi askeri bölgeye ayrılmıştır. Kara Kuvvetleri bir zırhlı tugay, yedi piyade tugayı, yedi piyade taburu, beş topçu alayı, iki topçu ta-büru, iki kıyı topçu alayi, üç kıyı topçu taburu, bir uçaksavar taburu, bir karadan havaya füze taburu ve dört uçaksavar taburundan oluşmaktadır.

Finlandiya iki korvet, üç mayın arama-tarama gemisi, altı tüzeli bot, 12 hücümbot, beş mayın dö-şeyebilen devriye botu, altı destek gemisi, 13 ulaştırma gemisi, 14 çıkarma gemisi, bir eğitim gemisi, dokuz buz kinci ve’ bir’takviye gemisine sahiptir.

Finlandiya Hava Kuvvetleri’nde iki savaş filosu bulunmaktadır. Finlandiya Hava Kuvvetlerinde MİG-21 ve Saab J35 Draken uçakları bulunmaktadır. Çeşitli tipte eğitim uçaklarına da sahip olan hava kuvvetlerinde ayrıca C-47 ulaştırma uçakları ile 500 çe-şitli tipte helikopter bulunmaktadır.

Sanat

Başlangıçta, İsveç ve Alman etkileri altında kalan Fin resminin ilk temsilcileri G.W. Finnberg, Werner Holmberg ve Fanny Churberg olmuşlardır. Eero Jörnefelt önemli bir portre ressamıdır. Fin Ulusal Hareketinin en etkin sanatçısı Akseli Galler-Kallela olmuştur. Finlandiya’da resmin “altın çağı” olarak anılan dönemde Pek-ka Halonan, Juha Rissanen ve özgün eserleriyle Hugo Simberg anılır. 1914 yılında oluşan “septem” topluluğu Finlandiya’da izlenimci resmin öncülüğünü yapmıştır. 1916 yılında, Tyko Sallinen başkanlığında “Kasım Topluluğu” adı altında gelişen hareket içine ulusal sanatın yaratılmasına yönelik araştırmalara girişilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fin resim sanatının önde gelen temsilcileri Yrjö Saarinen ile Aimo Kanerva’dır.

Müzik

Finlandiya’da halk şarkılarında yola çıkarak gelişen müzik sanatı XIX. yüzyılda ilk ürünlerini vermiş, B.H. Crusell, Fin müziğini uluslararası alana yayan ilk besteci olmuştur. Fredrik Pacius, 1848 yılında Fin Ulusal Marşını, lâ62 yılında da ilk Fin operasını bestelemiştir.


Geri Dön: Finlandiya