Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Turizm ve Rekreasyon yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
13 Eylül 2012

Turizm ve Rekreasyon

Kategori: Coğrafya

turizm rekreasyonTurizm ve rekreasyon, insanların gezip görme, dinlenme istek ve ihtiyaçlarını kapsayan ve aslında birbirinden ayrılmayan iki faaliyet alanıdır. Bu iki faaliyet türü, özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra önce sanayileşmiş ülkelerde gelir düzeyi yüksek insanların ayrı bir dinlenme, eğlence olgusu hâlinde gelişmiştir. Daha sonra az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde, doğal ve tarihî potansiyelleri çerçevesinde turizm kervanına katılmıştır. Günümüzde gittikçe yaygınlaşan turizm ayrı bir iş kolu hâlinde gelişmeye başlamıştır. Daha önce hizmet sektörü içine alınan turizm, yüksek gelir düzeyi ile sanayi sektörüyle boy ölçüşür duruma gelmiştir. Hatta bazı iktisatçılar turizmi ayrı bir sanayi sektörü olarak da kabul ederler. Turizm gelirleri, bazı ülkelerin gelişmesine ve hatta zenginleşmesine neden olmaktadır. Özellikle tropikal bölgelerdeki Maldivler gibi adalar, Karaip Denizi’ndeki birçok ada ülkesi turizm sayesinde önemli gelişme göstermiş ve millî gelirlerinde turizm önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Turizmin diğer bir özelliği de özel ve kaybolmaya yüz tutmuş kültürel değerlerin dünya ölçüsünde tanımasını sağlaması ile ülkelerin tanınması, işbirliğinin artmasına kolaylık ve katkı sağlamasıdır.

Diğer bilim dalları arasında coğrafya da turizm ve rekreasyon konuları ile ilgilenmeye başlamış, bu iki faaliyetin doğal ortam ve insan toplulukları arasındaki ilişkilerini incelemeye başlamıştır.


Geri Dön: Turizm ve Rekreasyon