Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Mineraller ve Kayalar yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
26 Haziran 2012

Mineraller ve Kayalar

Kategori: Coğrafya

Kabuk tabakasında, gerek ergimiş hâldeki manto (magma)dan gelen gerekse atmosferik kökenli olan çeşitli maddeler bulunur. Kabuktaki 112 elementin her-birinin belli bir kimyasal özelliği vardır. Bu elementler arasında biyolojik döngüde de yaygın olan karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N) ve fosfor (N) bulunur. Bütün elementler, en küçük parçacık olan atomlardan oluşur.

Kuvarssız ve çok az kuvarslı olan kayalar, bünyelerinde % 46-60 Sİ02 içerir. Bu gruptaki kayaları; trakit, diyorit, gabro, bazalt, andezit ve diyabaz oluşturur.

Kuvarssız ve çoğunlukla tek mineralli olan ve % 46’dan daha az Si02 içeren kayaları peridotit, piroksenit gibi yeşil renkli ve fazla bazik kayalar meydana getirir.

Volkanik kayalar, volkan hamuru içerisindeki kristal büyüklüklerine ya da dokularına göre de tasnif edilir. İri kristalli volkan kayalar, derinlerde magmanın yavaş yavaş soğuması ile oluşmuştur. Bunlardan açık renkli olanlar, asit tabiatta (granit, granodiyorit, trakit gibi), koyu renkli olanlar ise ultrabazik yani çok bazik bileşimdedir (peridotit, gabro gibi, foto 14). Yüzey kayaları çoğunlukla hızlı soğuduklarından genellikle gözle zor seçilen küçük kristallidir. Bu kayalardan bazalt gibi siyah ve bazik olanlarda kristaller çıplak gözle zor görülür. Andezit ve dasit gibi kayalar ise açık renkli olup nisbeten iri kristallidir.

 

>> Sonraki Sayfa >>


Geri Dön: Mineraller ve Kayalar