Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi – 2 yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
22 Haziran 2012

Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi – 2

Kategori: Coğrafya

Coğrafya, yine fizikî coğrafyanın kapsamına giren klimatoloji, yağışın nasıl düştüğünü veya buharlaşma olayının nasıl oluştuğundan daha çok, herhangi bir sahada yağışın dağılışı ve bu dağılıştaki özellikleri açıklamaktadır.

Ayrıca, fizikî coğrafya şartlarının (yükselti, bakı, karasallık, dağların uzanışı vs.) yağış ve diğer iklim olayları üzerindeki etkilerini de belirtmektedir.

Beşeri ve ekonomik coğrafya ise tek başına insanla değil, insanın biraraya «iderek oluşturdukları toplumlar, toplum ve ülkelerin nüfus özellikleri ve dağılışı ile yorleşme, insanların hertürlü ekonomik faaliyetleri ve jeopolitik gibi konularla da ilgilenmektedir. Ancak coğrafyanın bu ilgisi; insanların hertürlü faaliyetlerinin iklim, yoryüzü şekilleri toprak, su ve bitki üzerinde olup, bunların insan etkinlikleri ü/orindeki önemi ve doğal ortamdan yararlanma gayretlerini belirtmektir.

Coğrafyanın belki de en önemli olan bir diğer özelliği, mekân unsurunu dikkate almasıdır. Bu ise ileride belirtileceği gibi, bölgesel coğrafyanın esas kapsamına Mirmektedir. Nitekim gerek fizikî gerekse sosyal coğrafya, incelediği konuların kıta, ülke, bölge ve yöre ölçeğinde dağılışını ele alarak değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca bir ülke veya bölgedeki coğrafî özelliklerin diğer ülke veya bölgelere göre olan farklılıkları, bunların nedenleri ve sonuçları üzerinde durmaktadır.

Yeryüzünde cereyan eden her olay, bir coğrafî konusu olarak değerlendirilebilir; yoter ki, o olay veya unsurun mekâna bağlı olarak dağılış nedenleri araştırılsın. Ancak burada hemen belirtelim ki, coğrafya, herhangi bir disiplin yani bilim dalının objesini teşkil eden çeşitli olayları, bölgelere, ülkelere ve kendine göre sıralayan değil, bunun dağılışını ve dağılış nedenlerini açıklayan bir bilim dalıdır.

|<< Önceki Sayfa <<|


Geri Dön: Coğrafya’nın Tanımı ve Tarifi – 2