Bu nedir? Bu sayfadan Sosyal İmleme bağlantılarını kullanarak Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni) yazısını bir sosyal imleme sitesine kaydedebilirsiniz, veya E-posta formunu kullanarak yazıyı bir arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz.

Sosyal İmleme

Bu içeriği beğendiyseniz, aşağıdaki bağlantılarla feysbuk veya twitter üzerinden paylaşabilirsiniz. Ayrıca yazıyı başka ortamlarda paylaşmak için doğrudan adres çubuğundaki bağlantıyı da kullanabilirsiniz.

  • Facebook'ta paylaş!
  • Twitter'da paylaş!


  • Yandaki form aracılığıyla herhangi bir kişiyle yazının bağlantısını içeren bir e-posta paylaşabilirsiniz. Formu doldurup, gönder butonuna tıkladıktan sonra sayfa yeniden yüklendiğinde e-postanız gönderilmiş demektir.

E-posta

E-posta ile paylaş
27 Mart 2012

Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni)

Kategori: Dil / Türkçe,Edebiyat

Divan şiirinde kullanılan ölçüye aruz ölçüsü denir. Arap şiirinden alınmıştır. Türk edebiyatında aruzla yazılan ilk eser Kutadgu Bilig’dir. (Şehname vezniyle)

Türkçe kelimelerden çok Arapça ve Farsça kelimelere uygun bir ölçüdür. Türkçe kelimelerle en iyi Mehmet Âkif, Tevfik Fikret ve Yahya Kemal tarafından uygulanmıştır. Şiirde ahengi sağlamak esastır.

Mısralardaki hecelerin açıklı-kapalılık bakımından denk olmasına ve belirli kalıpların kullanılmasına dayanır.

Dizelerde alt alta gelen heceler aynı değerde (açık ya da kapalı) olmalıdır.

Aruz Ölçüsü Örnekleri

Aşkın yolunda hicre tahammül günâh imiş
Uşşakın işi anın içün her gün âh imiş

Ahmed Paşa

Meni candan usandırdı cefâdan yâr usanmaz mı
Felekler yandı âhımdan mur3adım şem’i yanmaz mı

Fuzuli

Şivesi nâzı edâsı handesi pek bî-bedel
Gerdeni püskürme benli gözleri gaayet güzel

Nedim

Ey kimsesizler el verin kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimsesizlere

Yahya Kemal

Aruz Kalıpları

A) Düz Kalıplar:

1- Mefâilün / Mefâilün / Mefâilün / Mefâilün (. -. -) x 4
2- Müstef’ ilün / Müstef’ ilün / Müstef’ilün / Müstef’ilün (- -. -) x 4
3- Müstef’ilâtün / Müstef’ilâtün / Müstef’ilâtün / Müstef’ilâtün (- -. – -) x 4
4- Feûlün / Feûlün / Feûlün / Feûlün (. – -) x 4

B) Karışık Kalıplar:

1- Mefâilün / Mefâilün / Feûlün (. -. -) (. -. -) (. – -)
2- Feilâtün (Fâilâtün) / Feilâtün / Feilâtün / Feilün (fa’lün) (..- -) (..- -) (..- -) (.. -)
3- Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün (-. – -) (-. – -) (-. – -) (-. -)
4- Fâilâtün / Fâilâtün / Fâilün (-. – -) (-. – -) (-. -)
5- Müfteilün / Müfteilün / Fâilün (-.. -) (-.. -) (-. -)
6- Feûlün /Feûlün / Feûlün / Feûl (. – -) (. – -) (. – -) (. -)
7- Mefâilün / Feûlün / Mefâilün / Feûlün (. -. -) (. – -) (. -. -) (. – -)
8- Feilâtün (Fâilâtün) / Mefâilün / Feilün (Fa’lün) (.. -) (. -. -) (.. -)
9- Fa’lün / Feûlün / Fa’lün /Feûlün (. -) (. – -) (. -) (. – -)
10- Mef’ûlü / Fâilâtü / Mefâîlü / Fâilün (- -.) (-. -.) (. – -.) (-. -)
11- Mef’ûlü / Mefâîlün / Feûlün (- -.) (. – – -) (. – -)
12- Mef’ûlü / Mefâîlü / Mefâîlü / Feûlün (- -.) (. – -.) (. – -.) (. – -)
13- Mef’ûlü / Mefâîlün / Mef’ûlü / Feûlün (- -.) (. – – -) (- -.) (. – -)
14- Mef’ûlü / Mefâîlü / Feûlün (- -.) (. – -.) (. – -)
15- Müfte’ilün / Fâilün / Müfte’ilün / Fâilün (-.. -) (-. -) (-.. -) (-. -)

| >> Diğer Ölçü Türleri << |


Geri Dön: Aruz Ölçüsü (Aruz Vezni)