Selçuklu İmparatorluğu

Tuğrul ve Çağrı beylerin yönetimindeki Selçukluların, 1040 Dandanakan Savaşı’nda Gaznelileri yenilgiye uğratmalarıyla, Büyük Selçuklu Devleti kuruldu. Tuğrul Bey, Selçuklu sultanı ilân edildi. Tuğrul Bey, Bağdat’taki Abbasi halifesini Büveyhoğullarının baskısından kurtarınca, İslâm dünyasının liderliği Türklere geçti.

(Büyük Selçuklu İmparatorluğu Haritası)

Daha sonraları, Alp Arslan döneminde Azerbaycan ve Kafkasya fethedildi. 1071 Malazgirt Savaşı’nda Bizans’ın yenilgiye uğratılmasıyla, Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı. Melikşah döneminde Karahanlılar ve Gazneliler egemenlik altına alındı. Türk beyleri Anadolu’yu fethetmekle görevlendirildi. Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen ve Aden bölgeleri egemenlik altına alındı.

Anadolu Selçuklu Devleti, 1077’de İznik merkez olmak üzere Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafmdan kuruldu. Anadolu Selçukluları, Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’da kurulan beyliklere son verip, Anadolu’da siyasi birliği sağladılar. Anadolu’ya giren Haçlı Ordularıyla savaşıp Türk ve İslâm dünyasını Haçlılara karşı savundular. 1243 Kösedağ Savaşı’nda Moğollara yenilen Anadolu Selçukluları, II. Mesut’un 1308’de ölümü ile sona erdi.

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.
  Yukarı çık!