Şamanist Dünya Görüşü

şamanizmin görüşüŞamanlığı benimseyen halklar aynı zamanda çeşitli kültürlerin, dolayısı ile dinlerin de etkisine açık bulunuyorlardı. Bu nedenle hiçbir din ve kültürün etkisinde olmayan saf Şamanlığın dünya görüşünden söz etmek oldukça zor görülüyor. şamanizm

Ama gene de biz Şamanist dünya görüşünü, Şamanlığı kabul eden halkla-nn yarattıklan eserlerde görmekteyiz. Bunlann başında ise; o halkların yarattıklan masal, efsane, öykü, dua gibi edebi ürünler gelmektedir. gök tanrı

Bu ürünlerden öğrenilen Şamanist dünya görüşünde, dünya; gök, yeryüzü ve yeraltı olmak üzere üç parçadan oluşuyor. Altay Türkleri’nde “Aydınlık Alemi”, yukarıdaki dünyayı yani gökyüzünü Tann Ülgen ile (ona bağlı iyi ruhlan temsil ediyor. yemek planlama

Yeryüzünü, “Orta Dünya”yı insanlar oluşturuyor. Yeraltı dünyasını “Aşağıdaki Dünya”yı ise Tann Erlik ile ona bağlı kötü ruhlar oluşturuyor. doğru alışveriş

Yakutlarda ise bu kavramlar; görünen, görünmeyen dünyalar; “yukarı”, “orta”, “aşağı” diye üçe ayrılıyor.

>> Şamanizm'e Geri Dön <<

Bu konuya henüz yorum yapılmamış. Düşüncelerini paylaşan ilk insan olmaya ne dersin?

Yorum yaz!

UYARI: Lütfen doğru ve güzel bir Türkçe ile hakaret etmeden yorum yapınız.
  Yukarı çık!