Yerleşme Tipleri

Tarih: 25 Ağustos 2012  |   Bölüm: Coğrafya  |   Yorumlar: Yok.  |   Yazar:

yerleşme tipleriİnsanın hayat tarzına göre genel olarak farklı yerleşme tipleri ortaya çıkmıştır. Yerleşme tipleri aşağıda açıklanacağı üzere, fizikî coğrafya şartlan ile insan geçimi, kültürü arasındaki bağlantının bir sonucudur. Geçimini hayvan otlatarak temin eden toplumlar ister istemez geçici yerleşme kurma ve meskenlerini de ona göre düzenleme durumundadır. Buna karşılık ticarî tarım ve hayvancılık ile madencilikle geçinen toplumlar, farklı tip ve özellikte yerleşmeler kurmuşlardır. Öte taraftan yerleşme şekillerini, primitif topluluklarda geniş ölçüde doğal ortam şartları tayin ederken ileri toplumlarda teknolojik seviye ortaya koymaktadır. dünya saat dilimleri

2.1. KIR YERLEŞMELERİ

Kır yerleşmeleri, daha ziyade geçimini tarım, ormancılık ve hayvancılıktan sağlayan toplumlarda görülür. Bu yerleşmeler, ekonomisi tarıma dayalı olan ülke ve bölgelerde hâkimdir. Bilindiği gibi, kırsal alanların kaynakları ancak belli sayıda insan topluluğunun geçimini sağlar (Foto 67). Bu nedenle kırsal kesimin besin kaynakları ve potansiyeline göre belli sayıda nüfus toplanır. Ortamın verim gücü, artan nüfusu beslemeye yetmediğinde, göç başlar. Göçün olmadığı bölgelerde geçim sıkıntısı, işsizlik ve yetersiz beslenme görülür. ölçek hesaplama

Kır yerleşmelerinde yerleşme düzeni son derece değişik bir durum gösterir. Yerleşme düzenini doğal çevre ile insanların kültürel, ekonomik yapısı belirler. Kırsal yerleşmeler birçok alt tipe ayrılır. ölçekler

Geçici Yerleşmeler

Dünyanın bazı kesimlerinde insanlar, farklı ortamlarda bireysel olarak veya çok küçük gruplar hâlinde dolaşarak ve göç ederek hayatlarını sürdürmektedir. Bunlara göçebe insan ya da göçebe toplumlar denilir. Bunların hayat tarzı, hayvanları otlatma üzerine kuruludur. Göçebe topluluklar, genellikle ekvatoral ormanlar ile yağışın az ve yıllara göre önemli değişme gösterdiği çöllerin kenarlarında, bozkır sahalarında ve ekvatoral ormanlarda görülmektedir. Bu sahalardaki insanlar, hayvanlarını otlatmak için devamlı olarak yer değiştirmek ve kurak dönemlerde yağışın düştüğü yerlere gitmek zorundadır. Örneğin Sahra çölünün kenarlarındaki göçebeler, devamlı olarak hayvanlarına yeni otlak sahaları bulmak için 100’lerce km yol katetmektedir. Bu sahalarda yağış düştükten kısa bir süre sonra hemen otlar yeşererek büyümekte ve birkaç haftalık bir süre içerisinde otlar gelişmelerini tamamlayarak tohum bağlamakta ve tohumlarını saçtıktan sonra kurumaktadır.

İşte göçebe, yağışın düştüğü sahayı tahmin etmek, oraya ulaşmak ve bu kısa müddet zarfında hayvanını otlatmak zorundadır. Bu hayat tarzı sürdüren kabilelerin meskenleri de kolay taşınan çadırlardan ibarettir. projeksiyonlar

  Yukarı çık!